Gasum och Björneborg Steel ingår leveransavtal för ett klimatneutralt smide

Björneborg Steel blir en av de första stål- och smidesproducenterna att ställa om till en helt klimatneutral produktion till 2026. För att övergå till en 100 % klimatneutral drift har Björneborg Steel tecknat avtal med Gasum, leverantör av förnybar biogas, vilken redan nu börjar blandas in.

Värmländska Björneborg Steel är en helt integrerad smedja och kontrollerar tillverkningsprocessen från skrot och omsmältning i stålverk till färdiga komponenter. Leverantörsavtalet med Gasum innebär att Björneborg Steel börjar ersätta flytande naturgas (LNG) med förnybar flytande biogas (LBG). De båda metanbaserade gaserna kan blandas utan att ytterligare investeringar i infrastrukturen krävs. I Björneborg Steel AB’s klimatfärdplan mot fossilfritt smide ingår konvertering från naturgas till biogas som en viktig del. Gasen används som bränsle vid förvärmning av skänkar och bränsle i ångpanna för uppvärmning av lokaler och ånga till vakuumprocessen. Av verksamhetens totala energibehov står gasen för cirka 10 procent och i form av naturgas utgör detta omkring 20 procent av de totala koldioxidutsläppen.

- Med denna satsning säkerställer vi att vi kan fortsätta producera världsledande produkter men nu med ett minimalt klimatavtryck. Vi bidrar också till att stärka Sveriges världsledande ställning som klimatneutral stål- och smidesproducent. Vi ser en tydlig trend och efterfrågan bland våra kunder för klimatneutralt smide där vi nu kommer att kunna möta kundernas önskemål och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger Björneborg Steels VD Håkan Dedorsson.

För att lyckas med satsningen är Gasum som ledande energileverantörer en viktig del av kedjan och ser fram emot att vara med i omställningen av Björneborg Steel, som redan idag har ett litet klimatavtryck. Det är tack vare att produktionen sker med återvunnen råvara, 100 procent fossilfri el, recirkulering av restprodukter och att interntransporter sker med biodrivmedel. Dessutom är produkterna 100 % återvinningsbara.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att kunna hjälpa Björneborg Steel att minska sina utsläpp med en nyckelfärdig lösning av det här slaget. Efterfrågan på flytande biogas växer snabbt varje år. Det i kombination med att många företag vill bli en del av den cirkulära ekonomin gör att vi snart kommer att få se fler lokala och regionala satsningar, säger Martin Eriksson, Sales manager på Gasum.

Den klimatneutrala anpassningen kallas GreenForge och är Björneborg Steels registrerade varumärke. Med GreenForge blir produktionen 96% fossilfri, och resterande utsläpp klimatkompenseras enligt CER (Certified Emission Reductions) för en helt klimatneutral produktion. Arbetet med tester startar redan nu till våren.