Gunnar Knutsens biogasdrivna lastbil

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper företaget att vinna de offentliga upphandlingarna i Stor-Oslo-området.

–Vi har gjort en storsatsning på lastbilar som drivs med flytande biogas. Dels är det bra för klimatet, dels är det ett bränsle som gör att vi kan leverera hållbara transportlösningar till våra kunder hela dagen, säger Frank Verner Vestveit på Gunnar Knutsen.

Frank Verner Vestveit på Gunnar Knutsen

Gunnar Knutsen arbetar i Stor-Oslo inom en radie på åtta till tio mil. Företagets lastbilar kör grävmassa, sten och jord från byggarbetsplatser. Det är viktigt att kunna planera körningarna så att ingen behöver bli stående och vänta.

–Det blir många korta turer för oss, men bilarna ska rulla fyrtio till femtio mil om dagen utan avbrott för tankning. Där har flytande biogas en stor fördel till skillnad mot andra förnybara bränslen.

Gunnar Knutsen AS ingår i NRC Group, en koncern som följt utvecklingen på bränslemarknaden noggrant de senaste åren. Det fanns till slut bara ett fossilfritt bränsle som kunde möta koncernens högst ställda krav.

–Inget annat förnybart bränsle kan mäta sig med flytande biogas. Idag är 50 av våra 81 lastbilar biogasdrivna. Vi ser redan att våra biogasdrivna lastbilar blivit en konkurrensfördel. Många offentliga upphandlare vill nå sina hållbarhetsmål samtidigt som samhället ställer krav på förändring. Alla måste hjälpas åt för klimatets skull.

 Gunnar Knutsens lastbil på tankstation

Dessutom ser Frank Verner Vestveit en annan viktig fördel i storstadsområdena.

–Vi kör många transporter fram och tillbaka till Oslo. Då är det skönt med vägavgiftsbefrielse. Något som även kommer våra kunder tillgodo. Men även själva gaspriset innebär en konkurrensfördel.

På Gasums hemsida kan den som är intresserad se befintliga och planerade tankstationer i Norge, Sverige och Finland.

–När det gäller utbyggnaden av tankstationer för flytande gas ligger Norge lite efter övriga Norden och Europa. Men vi ser att utvecklingen går åt rätt håll. Inom kort kommer Gasum bygga fler biogasstationer i Oslo och resten av Norge.

Gasum x Gunnar Knutsen: Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar