Gasdrivna lastbilar gör att grossister snabbare kan nå klimatmålen

Onninen är en grossist inom el och VVS, vars transporter nu är mer miljövänliga tack vare gasdrivna lastbilar.

Ett biogasdrivet tungt fordon i fordonsflottan är ett perfekt tillskott till logistiken hos en grossist. Onninen, grossist inom el och VVS, märkte detta en kort tid efter att de första gasdrivna lastbilarna började transportera Onninens produkter.

En gasdriven Iveco-lastbil har nu transporterat Onninens produkter i ett par år. I höstas kompletterades flottan med gasdrivna fordon med en Renault som lämpar sig för transport av byggnadsmaterial.

Onninens kunder har också gett företaget beröm för det miljövänliga valet.

”Vi har bara fått positiv återkoppling från kunderna om valet av biogasdrivna lastbilar. Många har sagt att det är bra att vi har börjat minska utsläppen. Jag tror att renare logistik är en fördel även i upphandlingar”, säger Samuli Pohjonen, transportchef på Onninen.

Gasdrivna fordon är en del av Onninens och dess ägare Keskos ansvarsstrategi: Onninen och Kesko har som mål att vara helt koldioxidneutrala år 2025.

”Tidigare har försökt nå utsläppsmålen bland annat med en e-bil och en e-cykel. Vi ersatte diesellastbilar med gasdrivna lastbilar”, säger Pohjonen.

Pohjonen säger att de kommer att nå klimatmålen genom att kombinera, pröva och söka olika alternativ.

”Det är här ett gasdrivet fordon kommer in i bilden. Det finns en tankstation för gas alldeles i närheten av vårt logistikcenter och det finns även i övrigt gott om tankstationer i södra Finland.

Fordon med låga utsläpp intresserar logistikföretag

Logistikföretagen kan göra mycket för att nå de klimatmål som många företag har satt upp. Enligt Jani Mäkinen, VD för Timecap, som har hand om transporterna åt Onninen, ökar intresset för transportfordon med låga utsläpp stadigt.

Jani Mäkinen från TimeCap
Enligt Jani Mäkinen, VD för Timecap, som har hand om transporterna åt Onninen, ökar intresset för transportfordon med låga utsläpp stadigt.

”En mer omfattande övergång till transportfordon med låga utsläpp är definitivt på väg. Vi har gjort gemensam sak med kunderna för att proaktivt söka erfarenheter av olika transportmetoder och gas är ett lovande alternativ”, säger Mäkinen.

Timecap har en flotta på cirka 70 fordon. I praktiken innebär körningar för Onninen oftast leverans av enstaka försändelser i finländska Nyland.

”Onninens båda gasdrivna lastbilar används för detta ändamål. Vi levererar produkter inom el och VVS, huvudsakligen till byggarbetsplatser och andra av Onninens kunder i Nyland”, säger Mäkinen.

Gastransporter att jämställa med diesel

Timecaps förare har blivit positivt överraskade av gasdrivna lastbilar.

”På det hela taget anser förarna att gasdrivna lastbilar är lika bra som dieselbilar. Hittills är den enda skillnaden att man behöver tanka fordon med komprimerad gas något oftare än dieselfordon. I övrigt står en gasdriven lastbil sig väl mot dieseldrivna lastbilar, både tekniskt och när det gäller egenskaper.

Onninen - TimeCap gaslastbil
I höstas kompletterades flottan med gasdrivna fordon med en Renault som lämpar sig för transport av byggnadsmaterial.

Mäkinen anser att logistikföretagen bör överväga potentialen inom transporter med låga utsläpp genom att föra öppna diskussioner med kunderna. Vikten av renare lösningar betonas särskilt när man överväger framtida investeringar.

 

Berättelse Pi Mäkilä