Samarbete gjorde det möjligt att växla över till hållbara transporter

Moelven sökte efter ett sätt att nå sina hållbarhetsmål och LBC Logistik ville kunna erbjuda hållbara transporter. Deras gemensamma mål nåddes tack vare Gasum och en ansökan till Klimatklivet.

Moelven och LBC Logistik har en lång historia tillsammans. LBC Logistik transporterar Moelvens sågade och hyvlade träprodukter samt flis, spån och bark från sågverket i Karlskoga och vidare ut i landet. Men företagens tankar på mer hållbara transporter började gro på var sitt håll.

– Transporter är ett mycket viktigt, men utmanande område för oss på Moelven. Särskilt när det gäller vår egen klimatpåverkan. Som beställare av logistiktjänster har vi på Moelven möjlighet att nå våra hållbarhetsmål och samtidigt hjälpa transportbranschen att minska sina koldioxidutsläpp. Vi behövde bara hitta ett bra sätt att göra det på, säger Staffan Vilhelmsson på Moelven.

Klimatklivet – en oväntad möjlighet

Steget att växla över till mer hållbara transporter kan kännas stort. Men i kontakterna med Gasum fick Moelven och LBC Logistik oväntad hjälp.

– En gasdriven lastbil är så klart en riktigt stor investering. Med Gasums hjälp kunde vi ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Vi fick investeringsstöd och hade därför möjlighet att ställa om, säger Henrik Gillisson på LBC Logistik.

Klimatklivet är en möjlighet som fler transportföretag borde ta vara på. Genom Klimatklivet kan företag få ekonomiskt stöd när de investerar i en gaslastbil. Och Gasum hjälper kostnadsfritt till med ansökan till Klimatklivet.

Flytande biogas med överlägsen räckvidd

Långt innan beslutet fattades hade LBC Logistik haft ögonen öppna för de innovationer som fordonsindustrin lanserade och man följde noggrant utvecklingen av nya hållbara bränslen.

– Det pratas mycket om el, inte minst som drivmedel för personbilar. Men för oss som arbetar med transporter är räckvidden viktig. Och där har elen sina begränsningar. Den fungerar bäst på korta avstånd i storstadsområden, säger Henrik Gillisson.

Under företagens tidiga kontakter med Gasums representant kunde flera funderingar få tydliga svar.

– Ett förnybart bränsle som flytande biogas visade sig vara överlägset för oss som vill kunna köra över stora delar av landet. Inte minst då stationsnätet numera är väl utbyggt, säger Henrik Gillisson.

Gasum har en ambitiös plan för utbyggnaden av sitt stationsnätverk och öppnar nya tankstationer kontinuerligt från norr till söder.

– En bonus som vi inte hade räknat med är bränslekostnaden. Efter att ha kört på flytande biogas i några månader verkar det vara billigare än exempelvis diesel. Är man nyfiken kan man göra en snabb uträkning med kalkylatorn på Gasums hemsida, säger Henrik Gillisson.

Gasums tankstation
Gasum öppnar nya tankstationer kontinuerligt från norr till söder.Caption

Gör skillnad här och nu

Lång räckvidd, lägre bränslekostnader och minskade koldioxidutsläpp är tre argument som både Staffan och Henrik gärna framhåller. För dem finns inga alternativ om transportbranschen ska kunna vara med och bidra till en bättre värld.

– Vi har inte tid att vänta på bättre lösningar. Vi måste ta egna initiativ till att minska våra koldioxidutsläpp. Tillsammans kan vi göra denna förändring, säger Staffan Vilhemsson.

– Med flytande biogas kan vi göra skillnad här och nu med ökad andel hållbara transporter. Jag tycker att fler borde ta chansen, avslutar Henrik Gillisson.

Flytande gas för renare transporter - Ladda ner vår guide

Fler företag utnyttjar nu investeringsstöd för gaslastbilar. Samtidigt minskar företagen sina transportutsläpp och bränslekostnader. Vill du veta mer om fördelarna med biogas och naturgas? Ladda ner vår nya guide och läs mer om renare transporter. 

Ladda ner guiden