Gasums dygnet-runt-kontrollrum

  • Följer marknadssituationen 24 timmar om dygnet och reagerar snabbt på förändringar på marknaden.

  • Gör prognoser för det kommande dygnet åt kunden och handlar på spotmarknaden.

  • Har hand om kundens elbalansering i realtid och optimerar inköpen/försäljningen av energi genom att handla på spotmarknaden.

  • Ger ut meddelanden om störningar och underhåll enligt marknadsreglerna för kundernas räkning (Urgent Market Message).

  • Erbjuder reglerbar kapacitet på reservmarknaden för kunderna samt har hand om kommunikationen mellan stamnätsbolaget och kunden.

Kontrollrum granskar energimarknaden

Energibolaget Gasums kontrollrum övervakar marknaden dygnet runt. Övervakningen sker i realtid och möjliggör en noggrann hantering av elbalanseringen, till optimalt elpris och möjligheten att delta och handla på reservmarknaden.

I kontrollrummet kontrollerar experter från Gasums energimarknadstjänster marknadssituationen samt kundföretagens elbalansering dygnet runt och hjälper kunderna att uppnå rätt balans och optimera försäljningen.

Gasums övervakningstjänster används idag av cirka 20 kunder, bland annat energibolag och stora elköpare. Servicepaketet för varje kund har anpassats enligt deras behov så de får rätt hjälp.

– I praktiken har våra kunder outsourcat uppföljningen av marknaden, optimeringen av försäljnings- och köpprocessen samt riskhanteringen till oss. Att outsourca dessa funktioner är en kostnadseffektiv lösning. Det ger även företagen en bättre möjlighet att fokusera på den egna kärnverksamheten, säger gruppledaren Jarkko Avikainen

Experter och algoritmer förutspår ändringar i energipriset

I kontrollrummet arbetar experter som är utbildade i energi- och elteknik eller inom handel med el och naturgas. De har tiotals olika informationskällor, effektiva IT-system och algoritmer till hjälp.

Kontrollrumstjänsten med service dygnet runt har redan funnits i tio år. Betydelsen av fortlöpande övervakning i realtid ökar i och med att det produceras allt mer el med förnybart ursprung som är beroende av väderförhållandena. De snabba skiftena i produktionen leder tidvis till kraftiga svängningar i marknadspriserna vilket ger oss möjligheter att optimera handeln för kunderna.

– Riskerna ökar när svängningarna i mängden el som produceras ökar. Genom att outsourca övervakningen kan företag betydligt minska sin prisrisk och öka sin prognostiseringsberedskap och hantera sin elbalansering, berättar Avikainen.

14.5.2020