Content image

Forchem Oyj

  • Ett företag inom kemisk industri som etablerades i Raumo år 2000 och som producerar råtallolja och produkter av raffinerad råtallolja.

  • De viktigaste produkterna är talloljeharts (TOR) som används i självhäftande produkter, talloljefettsyra (TOFA) som används i bindande ämnen i oljefärg och talloljebeck som används som förnybart biobränsle.

  • Forchem rankades på listan över de 30 främsta inom cleantech av Global Cleantech Cluster Association (GCCA) 2012, och det antibakteriella foderförbättringsmedlet Progres® vann Kemiindustriorganisationen Kemianteollisuus ry:s innovationspris 2018.

  • Frågorna besvarades av Risto Näsi, vd, Forchem.

Renare energi för industri

En övergång till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. Dessutom minskar LNG även koldioxidutsläppen med minst 20 procent.

 

Läs mer

Bioraffinaderi som satsar på förnybar energi

Forchem, som är baserade i Raumo, Finland, raffinerar råtallolja (CTO, Crude Tall Oil) för bland annat sitt prisbelönta innovativa djurfoder. Planen för framtiden är att övergå från naturgas till biogas, säger Risto Näsi, vd på Forchem.

Forchem är ett oljeraffinaderi, men istället för fossil råolja använder vi råtallolja, som är en biprodukt från sulfatmassaindustrin. Vi har raffinerat råtallolja till en rad olika produkter i över 20 år, nästan enbart för export.

Oljedestillering kräver mycket energi för uppvärmning. Tidigare producerade vi det genom att använda ett bränsle som skapades som ett biflöde från vår egen process. Vi var dock tvungna att upphöra med det av tekniska och administrativa skäl. 

Vi utforskade en rad lösningar, och naturgas var det bränsle som var mest praktiskt för våra syften. En av de avgörande faktorerna var möjligheten att i framtiden övergå till biogas, vilket skulle göra det möjligt för oss att övergå till förnybara bränslen.         

Gas är en praktisk energikälla

Den inledande investeringen var relativt stor, och det tar tid att lära sig den nya tekniken. Gasen levereras till oss med en tankbil och återförgasas på plats på vår anläggning.

Vår årliga energiförbrukning ligger på omkring 150 gigawattimmar och tankbilen besöker oss nästan en gång om dagen. Vi har haft det här systemet i omkring sex månader och nu när vi har lärt oss hur det fungerar är det praktiskt, bekvämt och nästan utan ansträngning att använda gas.

Det finns efterfrågan på biogas

Jämfört med naturgas är biogas ett förnybart bränsle, och vi skulle vilja återgå till att använda förnybar energi.

Den största utmaningen just nu är tillgången till biogas. En hel del arbete återstår dock för att bygga upp produktions- och distributionsinfrastrukturen. 

Värdesätta lokalt råmaterial

Vårt mål är att i framtiden även utveckla nya produkter av råtallolja med högre mervärde. Råtallolja är ett utmärkt förnybart råmaterial. Ju mer man raffinerar det desto mer gynnar det samhället.

Vår kund Hankkija utvecklade exempelvis djurfoder som ersätter antibiotika. Överanvändning av antibiotika inom djurproduktionen är en betydande orsak till antibiotikaresistens, som är ett stort problem över hela världen. Det råtalloljebaserade foder vi producerar för Hankkija ger samma resultat utan antibiotika. 

Aktiva ingredienser i kolesterolsänkande livsmedel tillverkas också av råtallolja, men de tillverkas för närvarande inte i Finland. Vi har tänkt påbörja produktionen under en lång tid nu. Den största utmaningen är tillgången till råmaterialet, eftersom råtallolja i allt högre grad används för att producera biodiesel. Vårt mål är dock att ge råtalloljan en mer hållbar och värdefull värdekedja.

10.7.2020

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Glava och Gasum: ett hållbart partnerskap i tio år

Det norska industriföretaget Glava har gjort sin värdekedja mer hållbar med hjälp av LNG. Partnerskapet med Gasum började för över tio år sedan när Glava, et...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Vindkraftsavtalet hjälper Outokumpu nå sina klimatmål

Tack vare vindkraftsavtalet mellan Outokumpu och Gasum är det lättare för Outokumpu att uppnå en koldioxidneutral verksamhet. Samarbetet ger resultat när båd...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Essity nå noll fossila koldioxidutsläpp tack vare biogas

Essitys mjukpappersanläggning i Lilla Edet har bestämt sig för att ta steget till en koldioxidneutral framtid.

Läs mer