Flytande biogas är ett hållbart och säkert bränsleval för tung vintertrafik

Flytande biogas (LBG) är ett säkert och miljövänligt bränslealternativ för tung trafik, även under vintertid. Till skillnad mot diesel har biogas inga frostgränser, och nivån på biogasförbrukningen ökar inte heller vid hård frost. I kallt vinterväder är användningen av biogas dessutom billigare än diesel.

Många transport- och logistikföretag har redan bytt från diesel till ett mer miljövänligt biogasbränsle för den tunga vägtrafiken, bland annat för att den behåller kraft och tillförlitlighet i kallt väder. Bilar kan fyllas med antingen biogas eller naturgas, men nästan alla Gasums kunder tankar biogas. All biogas som produceras av Gasum i Finland och i Sverige är förnybar inhemsk energi.

För tung trafik är flytande biogas mer miljövänlig än diesel – i genomsnitt ger biogas 90 procent mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med diesel.

Transportbolaget som kör på biogas

Matti Luokkala Oy, ett transportföretag i norra Finland, introducerade flytande naturgas till fordonsflottan under 2020. I början av 2022 bytte man till flytande biogas med ännu lägre utsläpp som resultat.

Gasum har varit partner och gasleverantör till Luokkala sedan starten. Företaget undersöker ständigt möjligheter att bygga ut tankstationsnätet i Finland och på andra håll i Norden så att trafiken kan göras så miljövänlig och koldioxidneutral som möjligt.

Matti Luokkala Oy, ett transportföretag i norra Finland

VD Juha Luokkalas har mycket goda erfarenheter av att samarbeta med Gasum.

”Att minska utsläppen var den viktigaste orsaken till vårt beslut, men vi ville också prova hur gas fungerar som bränsle i nordliga förhållanden. För två och ett halvt år sedan började vi med hybridfordon. Med goda erfarenheter från detta använder vi i dag flytande biogas – den grönaste lösningen av alla”, säger Luokkala.

"När man kör på gas har man inga problem med frysning och man når därtill snabbare normal drifttemperatur. Under normala förhållanden är motorn dessutom tyst och förbrukningen låg", säger Juha Luokkala när han kommenterar förarnas feedback.

Biogasmyter krossas

Nordiska vintrar innebär flera utmaningar för transport- och logistikföretag. Väderförhållandena är oförutsägbara och temperaturerna kan variera med tiotals grader på kort tid. Diesel kan bli grumligt vid hård frost, vilket inte är något problem för flytande gas som inte har några frostgränser.

Men enligt Jani Arala, Gasums chef för hållbara logistiklösningar, finns fortfarande vissa myter om gas på vintern.

"Då flytande gaser som butan och propan inte förångas vid kalla temperaturer tror kanske många att flytande biogas inte heller förångas vid hård frost och därför inte kan ta sig ut ur tanken i gasform. Detta är inga dock inga problem för flytande bio- och naturgaser då förångningspunkten för gas i flytande form är ungefär minus 162 grader, säger Jani Arala.

Matti Luokkala Oy, ett transportföretag i norra Finland

Enligt Juha Luokkala, vd för transportföretaget Luokkala, går även tankning av bensindrivna bilar smidigt.

"Det är inga problem med tankning. Man måste dock tänka på renlighet, och att snö och slask måste tas bort från kontakterna under vintern. Man får inte heller glömma skyddsutrustning. Men detta är en vanesak”, säger Juha Luokkala.

Gasförbrukningen ökar inte nämnvärt på vintern

Under vintern är användningen av gas relativt billigare än diesel. Detta beror på att gasförbrukningen förblir nästan densamma oavsett temperatur och väder.

"När det gäller biogas eller naturgas sker ingen förändring i förbrukningen på grund av att bränslets tillstånd ändras, till skillnad från diesel. Gasförbrukningen under vintertid påverkas endast av en liten ökningen av rullmotståndet. Det betyder att gasförbrukningen ökar mindre än dieselförbrukningen under vintern, säger Jani Arala.

"Dessutom är energiinnehållet i dieseln som används på vintern lägre än under sommaren. Att ta fram diesel under vintern är också dyrare, vilket återspeglas i bränslekostnaderna. Dessa säsongsvariationer finns inte när det gäller gas" säger Arala.

Även Juha Luokkala har märkt skillnaden i kostnader.

"Förbrukningen är lägre när man kör på gas jämfört med diesel, och priset är därför lite billigare. Detta har inneburit en ökad användning av gas", konstaterar Juha Luokkala.Transportföretaget Luokkala ser också möjligheter att investera ännu mer i gasdrivna fordon.

"Vi har varit nöjda med gas som bränsle. Fler gasbilar skulle kunna installeras, speciellt om tankningsstationerna blir fler", säger Juha Luokkala.


Vill också ditt företag verka för en renare framtid? 
Kontakta oss, vi ger gärna mer information om möjligheterna med gaslogistik.