Därför väljer Keolis biogas till kollektivtrafiken

Keolis är en av Sveriges största operatörer av busstrafik, och kör med Gasums biogas i tankarna. Bolaget slutade använda fossila bränslen redan 2015. Biogasbussar har rullat i Sverige sedan 2004. Idag upphandlas biogasbussar framför allt för den regionala kollektivtrafiken.

Busstrafiken i stadskärnor runt om i landet ser just nu en ökande trend av elektrifiering. Trots detta har biogasen på senare tid fått ett uppsving i samband med att HVO börjat fasas ut, främst på längre sträckor. Biogas har utvecklats till ett kostnadseffektivt drivmedelsalternativ för regionaltrafik.

– Idag ser vi biogasen och elen som komplement till varandra i en bränslemix. Det är inte troligt att någon bränsletyp får monopol hos beställarna, inom överskådlig framtid, utan vi använder biogas på längre rutter med regionala bussar och el för stadstrafiken, berättar Keolis inköpschef Lars Erik Behrns.

Detta är möjligt genom att motorerna är effektivare och tankarna större än tidigare. Det är också väsentligt att själva gashanteringen är smidig och lätt. Gasum är Keolis största gasleverantör utanför Stockholm. Keolis uppskattar det faktum att Gasum är en aktiv samarbetspart i att finna effektiva lösningar som verkligen bidrar till att nuvarande och framtida hållbarhetsmål uppfylls.

– Biogas är en beprövad lösning som finns här och nu. Dess nyttor är väl kända och det finns god vägledning för upphandling av biogas via branschorganisationer. Det gör det enkelt att handla upp, säger John Wihlborg Senior Sales Manager, Gasum.

Keolis är en av Sveriges största operatörer av busstrafik, och kör med Gasums biogas i tankarna.
Bild: Keolis är en av Sveriges största operatörer av busstrafik, och kör med Gasums biogas i tankarna.

Ett smidigt bränsle för kollektivtrafiken

Biogasteknologin är välbeprövad inom kollektivtrafiken med tydliga riktlinjer för hur anbudsförfarandet går till. Biogas uppfyller flera nationella och lokala hållbarhetsmål och är den del i den viktiga cirkulära ekonomin. Därmed underlättas också hållbarhetsrapportering för användarna.

Biogasens långa historia i kollektivtrafiken

Från 90-talet har det gjorts ett antal satsningar på biogas som drivmedel för kollektivtrafiken. Idag råder det ingen tvekan om samhällsnyttan med biogas, något som statens biogasmarknadsutredning också har slagit fast. Med hjälp av biogas har kommuner utvecklat sin cirkulära ekonomi, eftersom lokala biologiska restprodukter såsom gödsel, spillvatten och matavfall används som råvara för biogasproduktion.

En viktig pedagogisk komponent för att det svenska folket velat vara delaktiga i den cirkulära ekonomin, är kopplingen mellan det egna matavfallet och bränslet till lokalbussen.

Keolis satsar på regional trafik

Idag är biogasen Keolis primära bränsle för kollektivtrafiken i Sverige, och motsvarar cirka hälften av företagets totala volym av biodrivmedel.

– Precis som inom lastbilstrafiken sker det en specificering till eldrivna fordon i städerna och biogasdrivna fordon på långa sträckor, har vi sett samma utveckling inom kollektivtrafiken. Biogasens räckvidd idag är tillräckligt bra, säger Lars Erik Behrns. 

Gasum skapar kostnadseffektivitet för kollektivtrafiken

Gasum är aktiva i hela värdekedjan för biogas, från produktion till tankstation. Detta innebär att företaget kan anpassa kunderbjudandet i varje specifik situation.

Antalet biogasbussar växer just nu snabbt i Europa, till exempel registrerades 3 189 gasbussar 2020. Det finns många biogasbussmodeller och tillverkare med bekanta och omtyckta modeller tillgängliga. Tekniken i biogasbussar har nästan samma utsläppseffekt som elbussar, vilka kräver större investeringar både i fordon och depåer.

Text: Johanna Parikka Altenstedt

Söker ditt företag också en väg mot en renare framtid? 

Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med gaslogistik.

Kontakta oss

John Wihlborg

Senior Sales Manager

tel. +46 730 914 482

john.wihlborg@gasum.com