Lastbilar som går på flytande biogas från Volvo ett självklart miljöval för Stay Fresh

Flytande gas är ett säkert, ekonomiskt och hållbart alternativ till de fossila bränslena, därför väljer allt fler kunder gaslastbilar. En av dem är åkeriet Stay Fresh Sweden AB i Helsingborg som valt gasbilar från Volvo Lastvagnar AB.

Stay Fresh transporterar tempererat gods dygnet runt, sju dagar i veckan och har sedan starten 2013 kört med fossilfria bränslen och förespråkar hållbara transporter. 2019 vann företaget en upphandling av långväga butiksdistribution av kylvaror med villkoret att transporterna sker med gaslastbilar. Då skaffade man de två första Volvo FH LNG-lastbilar som går på hundra procent biogas för att minimera påverkan på miljön. När dessa var etablerade och visade att det gav mervärde för alla parter utökades lastbilparken med ytterligare sju gaslastbilar.

Kunderna önskar hållbara transportmodeller

– Det var först ett kundkrav i en upphandling där vi som transportör mötte kundens önskemål. Även om tekniken var ny och det var glest mellan tankstationerna så skapade vi ett fungerande transportupplägg, berättar VD Håkan Landgren på Stay Fresh.

Även i koncernen satsar man på gaslastbilar. På systerbolaget Börje Jönsson Åkeri AB körs numera linjetrafiken mellan Helsingborg och Hamburg med gaslastbilar.  

Stay Fresh har även fått ett antal underleverantörer att byta till gasfordon, något som bidrar till att hela kedjan blir klimatanpassad.

Coachning och support för omställning till flytande gas

Precis som med allt nytt, så fanns en del skepsis i början. Det var osäkert om det fanns tillräckligt med tankställen och om tekniken skulle fungera.

Idag ser vi att det fungerar. Tankställen finns och fler kommer, tekniken fungerar och tankningarna tar inte längre tid än när man tankar diesel.  Bilarna går dessutom tystare än dieselbilarna och det uppskattas av chaufförerna.  

–  Många var rädda för inkörningsproblem och för stillestånd och haverier, men vi har inte haft några sådana och vi har dessutom fått fantastisk service och support från Volvo och Gasum sedan vi började med gasen, förklarar Håkan.

Gasen ett stabilt alternativ med hjälp av statligt stöd

Håkan tror att gasen har en framtid inom logistikbranschen.

– Min personliga åsikt är att gasen har en mer stabil prissättning och vi slipper svängningar som i dieselpriset. Produktionen och gastillgången bör ligga på en mer jämn nivå.

Gasbilar kostar uppemot 500 000 kr mer än traditionella lastbilar. De statliga stödprogrammen ”Klimatklivet”, ”Klimatpremien” och ”Drive LBG” (flytande biogas) finns till för att hjälpa med investeringen. Men det är viktigt att även transportköpare är beredda att betala mer för hållbara och klimatanpassade transporter.

– Det finns en hög medvetenhet om dessa frågor på marknaden idag. Det är lättare att sälja in gröna transporter nu än förr, berättar Håkan.

Efterfrågan på transporter med klimatanpassat gasbränsle ökar stadigt

Redan 2007 erbjöds Volvos kunder en palett av sju olika fordon med sju olika sorters bränsle. Komprimerad naturgas CNG var en av dem. Idag ökar intresset för gasalternativen såväl bland fordonsproducenter, transportköpare som bland kommuner. Under 2019 mer än dubblerades försäljningen av flytande fordonsgas i Sverige. Det finns nästan inget idag som du har på dig eller äter som inte har åkt lastbil i samband med logistiken.

Andelen biogas ökar stadigt i fordonsgasens alla former och uppgick till hela 95 procent av den totala sålda komprimerade fordonsgasen under 2020.  I den flytande fordonsgasen LNG/LBG ligger biogasandelen runt 50 procent.

Flytande gas är ett hållbart och ekonomiskt alternativ

Försäljningsdirektör Johan Selvén på Volvo Lastvagnar Sverige berättar att företaget använder som bas för sina gasfordon de traditionella dieselmotorerna för att få så effektiv förbränning som möjligt.

– Med flytande gas får man ett lägre tryck och man får med sig mer bränsle vilket lämpar sig väl till de långa vägtransporterna. Det erbjuder åkerierna en bättre ekonomi och 20 procent renare transporter med flytande naturgas samtidigt som tonnage och hästkrafterna kan gå upp, säger han.

Beroende på modell kan ett fordon som använder flytande gas kör upp till cirka 1 600 kilometer på en full tank beroende på konfiguration och användning. Det betyder helt enkelt bättre ekonomi för långa transporter enligt Johan.

Tillgången till gasen är god då det finns mycket biogasproduktion i Sverige, och det ökar stadigt i Finland och i Norge. LNG har från början varit stort i södra Europa och där tittar man nu även på utökat biogasproduktion. Men stora kliv tas även i Tyskland där t ex LNG-lastbilarna inte behöver betala vägskatt – MAUT.

Biogas som ett klimatanpassat alternativ för cirkulär ekonomi

Biogasen, som är förnybar, innebär en minskning av växthusgasutsläppen upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. LBG har en stor potential för miljöomställningen enligt Volvo Lastvagnar.

Åkerier i Sverige har tagit ledningen i att använda flytande biogas som är både ekonomiskt och miljösmart med sina låga utsläpp av kväveoxider och partiklar, samt klimatanpassad i högre grad än många andra bränslealternativ.

– Det vore bra om politiker tog lite mer notis av detta. Idag är det mycket fokus mot el, men vi måste öka farten mot fossilfrihet. Och med gasen har vi omställningsalternativet här redan idag. Man behöver alltså inte vänta. Det blir kortare väg för att komma fram till de utsatta miljö- och klimatmålen, säger Johan.

Gasum hjälper åkerier att ansöka om investeringsstöd via Klimatklivet i samspråk med Volvo. Många har redan beviljats investeringsstöd.

–  Transport- och logistikföretagen behöver minska sina utsläpp och gas är ett av de mest kostnadseffektiva och snabbaste sätten att göra det, säger Mikael Antonsson, Sales Director Traffic, Gasum Sweden.

Stay Fresh Sweden AB

  • Åkeriet grundades 2013 med inriktning på intermodala- och systemtransporter.
  • Ingår koncernen The Jönsson Group, tillsammans med Börje Jönsson Åkeri och Ulf Jönsson Åkeri.
  • 32 egna tunga lastbilar i flottan varav nio gasbilar.
  • Huvudkontor i Helsingborg och är även etablerade i Göteborg och Karlstad.
  • Transporterar livsmedel som är både kylt och icke-tempererat, med den övervägande delen kylda varor.

Volvo Lastvagnar AB

  • Erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav.
  • Verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.
  • Globalt nätverk av återförsäljare med 2 100 serviceställen i över 130 länder.
  • Volvos lastbilar monteras i 14 olika länder.
  • Utgör 2/3 del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer.

Läs mer här om hur man kan växla till gas med hjälp av stödprogrammen

Med andra ord är omställningen och användningen av miljöanpassad gas för tunga transporter en lågt hängande frukt för den som vill plocka ekonomiska och miljömässiga fördelar in i sin verksamhet. Är du intresserad av att få veta mer om gas som ett bränslealternativ och hur Gasum kan hjälpa dig med upphandling och stöd? Ladda ned vår e-bok om hur gasen ger dig fördelar i dina affärer.

Flytande gas för renare transporter - Ladda ner vår guide

Fler företag utnyttjar nu investeringsstöd för gaslastbilar. Samtidigt minskar företagen sina transportutsläpp och bränslekostnader. Vill du veta mer om fördelarna med biogas och naturgas? Ladda ner vår nya guide och läs mer om renare transporter. 

Ladda ner guiden