Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas.

I många bolag funderar man ständigt på nya sätt att utveckla verksamheten så att den blir mer miljövänlig. Det ledande nordiska varumärkeshuset Orkla satsar t.ex. på transporter med förnybar biogas från Gasum.

I matbutiker kan du se namnet Orkla på cirka tusen produkter. I Finland har Orkla egen produktion i Vaajakoski där man tillverkar Pandas sötsaker, och på Åland där man producerar Taffels chips och frysta potatisprodukter av Oolannin.

Orklas chef för leveranskedjeplanering och logistik Mauri Suuronen berättar att biogastransporterna har fungerat mycket bra.

”Det var lätt att fatta beslutet när även transportpartnern gärna gick med på det. Vi har ett ansvar att vara föregångare inom vår bransch och att möjliggöra en mer hållbar konsumtion.”

Sedan 2014 har Orkla-koncernen i sin egen verksamhet minskat växthusgasutsläppen med 65 procent. Av den energi som vi förbrukar kommer 47 procent från förnybara energikällor.

Orkla är ett av de första företagen i världen vars mål att uppnå nettonollutsläpp senast 2045 har godkänts av Science Based Target-initiativet.

Suuronen berättar att biogastransporterna är en viktig del av Orklas hållbarhetsarbete. Den fordonspark som vi använder, samt en optimal lastningsgrad har stor betydelse.

”Vi transporterar stora volymer varor, så även med små förändringar kan vi påverka.”

Inhemskt godis på ett ansvarsfullt sätt

Ansvarstagande har en nyckelroll inom Pandas produktion. Palmolja används inte vid tillverkningen av sötsaker, och kakaon samt hasselnötterna har certifierats av Rainforest Alliance. Vid fabriken i Vaajakoski återvinns livsmedelsavfallet.

I juli togs ytterligare ett förbättringssteg. Mellan Vaajakoski och Tusby transporteras dagligen 60 lastpallar sötsaker med biogas.

Gaslastbilar transporterar klassiska godsaker som är bekanta för oss alla, såsom Pandas lakrits och Julbordets konfekt, som snart igen finns i nästan varje hushåll.

Suuronen tror också att konsumenterna uppskattar att produkterna kommer till butikshyllorna med mycket små utsläpp.

”Produktionen för julsäsongen inleds redan i april-maj. Varje år säljs i Finland drygt tre miljoner askar Julbordets konfekt”, säger Suuronen.

Återvinningsgraden av spill är i Vaajakoski mycket hög eller 99 procent, och även konsumenterna kan påverka den. I fabriksbutiken säljs till nedsatt pris sötsaker som har brister i utseendet men som annars är oklanderliga. I matbutikerna finns godispåsarna Panda tekee hyvää (sv. Panda gör gott) som innehåller svinngodis.

Orklas chef för leveranskedjeplanering och logistik Mauri Suuronen

Foto: Mauri Suuronen från Orkla säger att även konsumenterna är intresserade av produkternas miljökonsekvenser.

Biogas minskar utsläppen med upp till 90 procent

Den första gasdrivna lastbilen tog Orklas transportpartner Storemen Logistics i bruk för drygt två år sedan. Nu har de åtta sådana.

"Miljömedvetenheten har ökat under åren. Vi konstaterade att vi också bör göra något för att minska vårt koldioxidavtryck", säger Jari Jokinen, direktör för Storemen Logistics.

Det företag som grundades 2005 är numera koldioxidneutralt. Jokinen berättar att alla utsläpp har kompenserats genom skogar som planteras i områden där torvutvinningen upphör i Finland från och med början av 2022. Koncernen har dessutom det 13:e största solkraftverket i Finland.

”Många företag talar om miljövänlighet, men det behövs också gärningar. Vi vill föregå med gott exempel när det gäller ekologiska val och lämna en renare värld till våra barnbarn.”

Enligt Jokinen har allt fungerat bra med gasbilar både i fråga om körningar, tankningar och service. I praktiken finns det just ingen skillnad jämfört med dieseldrivna fordon.

”Vi använder hundraprocentigt förnybar lokalt producerad biogas från Gasum. Därigenom minskar koldioxidutsläppen från transporterna med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen.”

Gasum producerar biogas vid 17 biogasanläggningar i Finland och Sverige. Som råvaror används allt slags organiskt material, såsom bioavfall, avloppsvatten, gödsel och biprodukter från industrin.

Företagaren Ari Peltola i Transportfirman Ari Peltola Oy

Foto: Företagaren Ari Peltola i Transportfirman Ari Peltola Oy tror att användningen av gasdrivna fordon kommer att öka i framtiden.

Nätverket av gasstationer växer

Transportfirman Ari Peltola Oy och Orkla fattade vid avtalsförhandlingar ett beslut om att skaffa en ekologisk gasbil. Lastbilens ankomst försenades av den internationella komponentbristen, men i juli kunde transporterna inledas.

”Vi har strävat efter att hålla vår fordonspark modern och använda den senaste tekniken. Orklas choklad- och chipslaster lämpar sig väl för gaskörningar”, säger Ari Peltola.

Transportföretagaren tror att användningen av gasdrivna fordon i fortsättningen kommer att bli vanligare i fråga om transporter med lätta laster. En viktig faktor i utvecklingen har varit utbyggnaden av Gasums nätverk av gasstationer.

”Det finns tre gasstationer mellan Jyväskylä och Helsingfors och de tryggar smidiga transporter. Man kan köra upp till 1 200 kilometer med full tank.”

Med undantag för användning av skyddsutrustning skiljer sig tankning av kondenserad biogas inte från att tanka med diesel. Den största fördelen är miljökonsekvenserna: inte bara växthusgasutsläppen minskar utan också de farliga utsläppen i näromgivningen minskar jämfört med diesel.

Lasterna transporteras nästan utan koldioxidutsläpp, vilket också har främjat konkurrenskraften hos det 30-åriga transportföretaget.

”Alla vill ha gasbilar nu. Miljöfrågor är mycket aktuella och också företagen har märkt detta”, säger Peltola.

Söker ditt företag också en väg mot en renare framtid? 

Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med gaslogistik.

Kontakta oss