Forsknings- och utvecklingsverksamhet på Gasum

Forskning, teknik och innovationer har en central roll under resan mot ett rent och hållbart nordiskt gasekosystem. Som föregångare inom gas- och energisektorn satsar Gasum på utveckling av ny teknik, nya koncept och energiförsörjningssystemen.

Fokusområdena i Gasums forsknings- och utvecklingsverksamhet kan delas in i tre teman:

Förnybar gas

Biogas som framställts genom rötning, tillhörande råmaterial och förbehandling samt träbaserad biogas producerad genom förgasning (bio-SNG) och vätgasekonomi.

Nya möjligheter inom energisystem och gas

Flexibilitet som krävs för förnybar energi, som har med lagring och ändringar i energisystemen att göra, som exempelvis nya tekniska genombrott.

Användningsområden för gas och gasens energieffektivitet

Frågor om energieffektivitet inom gasleveranskedjan och miljöpåverkan samt energieffektivitet inom slutanvändning av energi.