Forsknings- och utvecklingsverksamhet på Gasum

Jaa:

Forskning, teknik och innovationer spelar en central roll i utvecklingen av ett hållbart nordiskt ekosystem för gas. Gasum vill vara en föregångare inom gas- och energisektorn. Därför satsar vi på utveckling av ny teknik, nya koncept och energiförsörjningssystem.

Fokusområdena i Gasums forsknings- och utvecklingsverksamhet delas in efter tre teman:

Förnybar gas

Vi arbetar med biogas som framställts genom rötning, tillhörande råmaterial och förbehandling samt träbaserad biogas producerad genom förgasning (bio-SNG) och vätgasekonomi.

Nya möjligheter inom området energisystem och gas

Vi utvecklar tekniska innovationer för att skapa den flexibilitet som krävs för att möjliggöra lagring av förnybar energi samt ändringar i energisystemen som krävs för införande av förnybar energi.

Gasens användningsområden samt dess energieffektivitet

Här behandlar vi frågor om energieffektivitet inom gasleveranskedjan, dess miljöpåverkan samt energieffektivitet vid slutanvändningen av energi.