Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Sjölin

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.sjolin@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättning 2019 uppgick till totalt 1 128 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

 

30.03.2020

Vi söker nu en taktisk råvaruinköpare

Uppdraget

Vi expanderar och söker nu en taktisk inköpare till vår logistikavdelning med ansvar för vår råvaruaffär! Vi söker dig som har ett starkt intresse för gynnsamma affärsupplägg, cirkulära lösningar och synergier som skapar mervärde för såväl Gasum som våra externa parter. Avdelningen består i nuläget av fyra medarbetare som ansvarar för samtliga råvaruinköp, försäljning av biogödsel och därtill hörande logistik.

Arbetsuppgifter

  • Som taktisk inköpare ansvarar du för inköp och flöden av råvaror till våra fem produktionsanläggningar på nationell nivå.
  • Att tillsammans med befintliga och nya leverantörer hitta gynnsamma, hållbara och gärna cirkulära lösningar som gynnar alla involverade.
  • Uppdraget omfattar ofta hela kedjan från råvarusourcing, inköp, avtalstecknande, avrop planering samt säkerställande av leverans för ett antal leverantörer och deras substrat.
  • Då Gasum AB just nu befinner sig i en mycket expansiv fas så kommer du med stor sannolikhet att medverka i våra pågående och kommande nyetableringsprojekt, där centrala frågor ofta är råvarusourcing och logistikstrategi för både råvaruförsörjning och biogödselflöden.
  • Arbetet innefattar att löpande och i nära samarbete med våra leverantörer och transportörer samt i samförstånd med våra produktionsenheter och lokala samarbetspartner säkerställa och optimera råvaruförsörjningen till våra befintliga biogasanläggningar.
  • Du har ett stort ansvar att själv ta initiativ till en operativ och taktisk dialog med leverantörer och transportörer och lokala samarbetspartners för att säkerställa och tillsammans hitta optimerade varuflödeslösningar.
  • Att löpande ha en dialog och samarbete med produktionsavdelning och intern personal på våra produktionsanläggningar för att säkerställa rätt förutsättningar, substratkvalité och optimera råvarutillgång mellan våra produktionsanläggningar.
  • Tjänsten innebär för rätt person mycket fritt ansvar för upplägg och planering inom vårt verksamhetsområde. Nätverkande med befintliga samarbetspartners men också att ständigt söka nya affärsrelationer och affärsmöjligheter på befintliga och nya marknader.
  • Då vår vision är att producera bränslen med högsta möjliga klimatprestanda läggs stor vikt vid en hållbar logistik och råvaruförsörjning både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Profil

Vi söker dig som har högskoleutbildning, gärna inom den agrara sektorn eller motsvarande och som har stort intresse för innovativa och gynnsamma affärsupplägg och cirkulära lösningar! Du har närmare tio års erfarenhet av inköp och försäljning samt god vana av att förhandla och att hantera kontraktsvillkor till kunder och leverantörer samt att upprätta avtal. Erfarenhet av affärer, regelverk och kontaktnät runt råvaruförsörjning från branscher såsom livsmedel, foder, lantbruk/energi, miljö/återvinning, logistik/åkeri är meriterande. Vidare är du en erfaren användare av affärs- och verksamhetssystem och vi ser gärna att du bidrar till att utveckla tekniska hjälpmedel och system inom inköp, logistik och planering. Gasum AB ingår i en nordisk koncern och du kommunicerar väl på svenska och engelska, i såväl tal som skrift. För att lyckas i rollen är du affärsdriven, nyfiken och lösningsorienterad. Du är kommunikativ och utåtriktad och tycker om att knyta nya kontakter med kunder och leverantörer. Vidare är du som person stabil och självgående och har lätt för att driva dig och ditt uppdrag mot uppsatta mål. Slutligen, du är en teamplayer som gillar att arbeta tillsammans med andra och bidrar till vårt goda arbetsklimat!

Erbjudande

Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt uppdrag i ett företag som är föregångare inom hållbara energilösningar och cirkulär ekonomi i Norden. Du kommer till en organisation med engagerade människor och som alla gör sitt yttersta för att nå en renare framtid. Gasums företagskultur är öppen och hjälpsam och vi agerar utifrån våra ”Leadership principles” i kombination med en målvetenhet och ett ansvar som leder oss mot nya möjligheter!

Tjänsten är på heltid, en tillsvidareanställning och tillträde efter överenskommelse. Placering i Linköping. Resor ingår i tjänsten med ca 10 dagar per månad, då främst till våra kunder, leverantörer och produktionsanläggningar i Sverige.


Ansökan

Gasum AB samarbetar i den här rekryteringen med Cojn Executive AB. Välkommen att skicka in din ansökan, CV och personligt brev, via länken nedan. Har du ytterligare frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Caroline Hansson 076-850 11 70. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 19 april 2020.

Sök här

 

Läs mer
24.03.2020

Gasum ska förse Preem med förnybart marint bränsle

Gasum, som är en expert inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden, har ingått ett avtal med Sveriges största bränslebolag Preem. Avtalet syftar till att förse Preems produkttankers med en ny bränsleblandning som består av flytande naturgas och 10 procent förnybar flytande biogas. Det är det första avtalet där Gasum levererar en blandning som innehåller förnybara bränslen till en kund inom sjöfarten på regelbunden basis. Det kommer att bidra till ytterligare minskade utsläpp av växthusgaser.

Preems produkttankers som förses med Gasums marina bränsle med förnybar inblandning är de chartrade fartyg Tern Ocean och Thun Evolve.

”Marina transporter är en viktig del av Preems verksamhet. Vi är väldigt glada över att kunna introducera förnybar flytande biogas i bränslemixen. Denna möjlighet är i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål,” säger Anna Karin Klinthäll, Manager Trading Operations på Preem.

Genom att använda flytande naturgas (LNG) som marint bränsle minskar utsläppen betydligt jämfört med konventionella bränslen, som exempelvis tung eldningsolja. Det förbättrar den lokala luftkvaliteten och minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 20 procent jämfört med konventionella bränslen. LNG är det mest miljövänliga av de fossila fartygsbränslena och uppfyller både nuvarande och långsiktiga miljökrav ställda av International Maritime Organization (IMO).

Genom att använda 100 procent förnybar flytande biogas (LBG) är det möjligt att minska utsläpp av växthusgaser ytterligare. LBG minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 85 procent jämfört med fossila bränslen.

”Gasum är fast beslutna att arbeta för en koldioxidneutral framtid och hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att tillhandahålla renare energi. Vi gläder oss åt att stödja Preem i deras strävan efter grönare sjöfart och i synnerhet deras vision om att leda övergången till ett hållbart samhälle,” säger Jacob Granqvist, Sales Director Maritime på Gasum.

Gasum utvecklar kontinuerligt sitt utbud av bränslen och tjänster för att svara på sjöfartens framtida behov. Företaget kommer att fortsätta investera i leveranskedjan för LNG och LBG samt utveckla samarbeten inom sjöfarten för en renare framtid.

Ytterligare information:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Marine, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Anna Karin Klinthäll, Manager Trading Operations på Preem
Telefon: +46 10 450 16 69, annakarin.klinthall@preem.se

GASUM är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Bolaget har ett nätverk av tankningsstationer för gas även för tunga fordon. Gasum är också ledande aktör inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättning uppgick till 1 177 miljoner euro 2018. Gasum är ett företag som helt ägs av finska staten. Läs mer på gasum.com.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Nästan hälften av Sveriges industriföretag och en tredjedel av småföretagen får värme och energi från Preem. Preem har ett rikstäckande stationsnät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har över 1 500 anställda varav 950 arbetar vid de två raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Inklusive partner och återförsäljare arbetar över 3 000 personer under Preems varumärke. 2018 hade Preem en omsättning på 93 miljarder SEK.

Läs mer
18.03.2020

Information kopplat till virusutbrottet (COVID-19)

Gasum följer ständigt utbrottet av coronaviruset (COVID-19) och uppdaterar kontinuerligt beredskapsplaner och riktlinjer för vår personal och till våra leverantörer. Företaget gör sitt yttersta för att säkerställa leverans av gas, säker logistik och övriga tjänster.

Tillgänglighet till energi, bearbetning av biologiskt nedbrytbart avfall och fortsatta bränsleleveranser till transportsektorn är avgörande för att samhället ska fungera under epidemin.

Vi håller ständigt en öppen dialog med våra leverantörer och vår personal för att säkerställa kontinuitet i hela vår verksamhet. Om du har ytterligare frågor, kontakta oss på Gasum.


Mer information:

Switchboard, Gasum Group
Finland:  +358 20 4471
Sweden: +46 13 46 50885
Norway:  +47 52 97 9200

Customer service, Gasum Group
Finland: +358 800 122 722, customerservice@gasum.com
Sweden: +46 20 20 2000, kundservice@gasum.com

Norway: +47 52 97 9200, info-no@gasum.com


www.gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv

Läs mer

Information kopplat till virusutbrottet (COVID-19)

Läs mer Stäng