Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Klintegården

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.klintegarden@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. 

Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

 

13.01.2021

Ekologiskt gödsel och biogas av huvudstadsregionens bioavfall – den kommersiella användningen av biogasanläggningen i Lojo inleddes

Huvudstadsregionens bioavfall ska omvandlas till förnybar biogas för trafik och industri på Gasums biogasanläggning som ligger i området för Munka avfallcentral i Lojo. Det kommer även produceras ekologiskt gödsel för jordbruk. Anläggningen behandlar 60 000 ton biologiskt nedbrytbara råmaterial som används för att producera 40 GWh biogas och 50 000 ton ekologiskt gödsel om året. Biogas matas in direkt i gasnätet från anläggningen. Anläggningen började användas kommersiellt i januari 2021.

Gasum strävar efter att aktivt utöka produktionskapaciteten för biogas genom att bygga nya biogasanläggningar och utöka anskaffningen av biogas från samarbetspartner. I produktionen på biogasanläggningen i Lojo används biologiskt nedbrytbart avfall från huvudstadsregionen, vilket innebär att biogasproduktionen som en del av de förädlade återvunna näringsämnena uppfyller kriterierna för ekologisk gödsel.

”Det är fint att vår biogasanläggning i Lojo färdigställdes enligt planen. Vår anläggning representerar förverkligandet av en cirkulär ekonomi i huvudstadsregionen. Efterfrågan på biogas ökar inom alla segment och vi söker ständigt efter nya möjligheter att utöka produktionskapaciteten. Även efterfrågan på återvunna näringsämnen och ekologiskt gödsel utvecklas på olika områden inom industrin. Vi behöver ständigt mer biologiskt nedbrytbart avfall till vår produktion och hoppas också att aktörerna i huvudstadsregionen ska ansluta sig och främja en cirkulär ekonomi genom att vara med i kedjan” säger Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum.

På anläggningen hanteras årligen cirka 60 000 ton biomassor och det produceras 40 GWh förnybar biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för 100 tunga fordon eller 4 000 personbilar. På anläggningen produceras även cirka 50 000 ton ekologiskt gödsel till jordbruket. 

”Vi önskar Gasum välkomna till Munka avfallcentral, Lohja. Det goda samarbetet inom bioavfall får nu en fortsättning i form av ett samarbete genom markanvändning. Vi på Rosk’n Roll strävar efter att skapa center för en cirkulär ekonomi så att aktörer i branschen har lätt att investera i anläggningar som främjar materialåtervinning och återvinning av näringsämnen. Gasums anläggning är ett utmärkt exempel på det”, säger Rosk’n Roll Oy Ab:s verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Lojo biogasanläggning har beviljats 7,83 miljoner euro i stöd inom ramen för Arbets- och näringsministeriets (ANM) spetsprojekt Bioekonomi och rena lösningar. Målet med projektet är att på ett hållbart sätt utöka andelen förnybar energi av den energi som används i Finland särskilt genom att utöka utbudet.

Biogas är en helt förnybar energikälla som kan produceras av många typer av biologiskt nedbrytbara avfall. Användningen av biogas som trafikbränsle kan bidra till att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 90 procent jämfört med fossila bränslen. Gasum har nu 16 biogasanläggningar i Finland och Sverige och bolaget är en av de största producenterna av i Norden. Fram till år 2024 kommer Gasum tillgängliggöra 4 TWh biogas från sin egen och samarbetspartnernas produktion till marknaden.

Ytterligare information:
Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum
tfn +358 40 546 41 86, johan.grön@gasum.com

Vesa Heikkonen, VD, Rosk’n Roll Oy Ab
tfn +358 40 834 5016, vesa.heikkonen@rosknroll.fi

Bilder Gasums biogasanläggningar >

Rosk’n Roll i korthet: Rosk’n Roll Oy Ab är ett avfallshanteringsbolag som ägs av 12 kommuner, som dagligen tar hand om 230 000 nylänningars avfall – på ett modernt sätt och på miljöns villkor.  www.rosknroll.fi/

Läs mer
12.01.2021

Sex logistikföretag testade LBG-drivna lastbilar i Sverige med fantastiska resultat

Lågutsläppsbränsle blir allt mer populärt inom den nordiska transportsektorn. Sex svenska logistikföretag som ingår i MaserFrakt har nyligen testat lastbilar som använder flytande biogas (LBG) som bränsle. Företagens förväntningar om betydligt lägre utsläpp och en bättre arbetsmiljö överskreds.

Övergången till renare energi går allt snabbare i Sverige eftersom regeringen aktivt försöker att uppfylla de nationella och europeiska utsläppsmålen. Inom transportsektorn anger EU-reglerna för koldioxidutsläpp att de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya tunga fordon måste vara 15 % lägre 2025 jämfört med 2019. Dessutom måste utsläppen vara minst 30 % lägre 2030. Sverige har satt en högre målsättning än EU och siktar på att minska koldioxidutsläppen för nya tunga fordon med 70 % före 2030. Dessa ambitiösa målsättningar har fått logistikföretagen att leta efter förnybara bränslelösningar med låga utsläpp som exempelvis LBG.

Sex logistikföretag i Sverige testade LBG-lastbilar som ett sätt att minska sina utsläpp. Dessa logistikföretag ingår i MaserFrakt, det största transportföretaget i Sverige. Enligt MaserFrakt var företaget som testade LBG nöjda med sin klimatpåverkan och förarna uppskattade LBG-lastbilarnas tysta motorer.

"Enligt förarna var skillnaden liten mellan att köra en diesellastbil och en LBG-lastbil, vilket är väldigt positivt. Det lägre motorbullret är också jättebra eftersom det innebär en bättre arbetsmiljö för våra förare, säger Frida Jahncke, bränsleansvarig, MaserFrakt.

Företaget märkte även att eftersom LBG är kostnadseffektivt, kan dess inverkan på de övergripande kostnaderna förbättras genom ett förnuftigt körsätt och förarnas öppenhet för förändringar. En av MaserFrakts förare som testade en LBG-lastbil lyckades minska sin genomsnittliga bränsleförbrukning från 2,7 kg per mil till 2,59 kg. Med ett gaspris på 13,54 kr/kg (exklusive moms), innebär detta en kostnad på 35,07 kr per mil, vilket är anmärkningsvärt lågt.

Under bränslets livscykel, kan användning av miljövänlig LBG hjälpa till att minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Flytande naturgas (LNG) kan uppnå minskade utsläpp på upp till 20 %. Eftersom biogas använder samma gasinfrastruktur som naturgas, är en övergång till biogas både enkel och kostnadseffektiv.

Flera logistikföretag i Norden har lagt märke till potentialen för LBG och LNG när det gäller minskade utsläpp från vägtransporter. Exempelvis har redan mer än 1 000 gasdrivna lastbilar godkänts för subventioner i anslutning till stödprogrammen Klimatklivet och Drive LBG i Sverige. Flytande gas är ett erkänt alternativt bränsle med låga utsläppsvärden och lastbilar som drivs med LNG och LBG betraktas som miljövänliga lastbilar under det nya stödprogrammet Klimatpremien. Dessa stödprogram ökar snabbt antalet lastbilar som drivs med förvätskad gas på vägarna och förbättrar marknadsvillkoren. Gasum har som målsättning att stödja klimatansträngningarna i de nordiska länderna genom att expandera nätverket med gasstationer i Sverige, Finland och Norge.

"Vi måste samarbeta för att minska klimatpåverkan från vägtransporter och uppnå den ambitiösa målsättningen som har satts av EU och den svenska regeringen. Vi är glada över att företag som MaserFrakt har börjat att undersöka lösningar med lågutsläppsbränsle och testar dem så grundligtsäger Mikael Antonsson, Director Traffic på Gasum i Sverige.

Efter testerna sade MaserFrakt att de ser fram emot nya investeringar inom gassektorn, så att LNG-lastbilar kan visa sin potential i en bredare driftsmiljö.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiföretaget Gasum

är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv

Läs mer
17.12.2020

Den här julen hjälper vi barn i nöd tillsammans med UNICEF

Under den här tidpunkten på året när man ger och får, bör vi komma ihåg alla nödställda. Av denna anledning skänker vi pengarna vi skulle ha använt på presenter till UNICEF och deras arbete inom katastrofhjälp och humanitära insatser över hela världen.

Vid konflikter och katastrofer är det barnen som drabbas först och hårdast. UNICEF arbetar med att nå de mest utsatta barnen och familjerna med livräddande hjälp under och efter katastrofer. 2019 bidrog UNICEF med hjälp under 281 humanitära katastrofer i 96 länder. COVID-19-pandemin har vänt upp och ner på barn och familjers liv över hela världen. UNICEF samarbetar med Världshälsoorganisationen WHO och regeringar för att sakta ner spridningen av COVID-19-viruset och minimera hur det påverkar barn över hela världen genom att leverera livsviktiga läkemedel, skapa tillgång till vatten, bygga sanitära anläggningar och se till att alla flickor och pojkar har tillgång till utbildning och skydd.
 
Vi vill tacka er alla för det senaste året och önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Läs mer