Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Klintegården

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.klintegarden@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. 

Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

 

14.04.2021

Vi lanserar en kundportal för företagskunder inom Traffic

Kundportalen ger dig som företagskund en helhetsbild av dina tankningstransaktioner och underlättar administrationen. Lanseringen av kundportalen är i linje med Gasums strategi att erbjuda företag bränslen som minskar utsläppen inom vägtrafiken i de nordiska länderna.  

Gasum lanserar en kundportal för att utveckla den digitala kundupplevelsen för företagskunder och underlättaratt ha koll på sina ärenden oberoende av tid och plats.  ”Fördelarna med kundportalen är att kunderna sparar tid och att det är enkelt och smidigt. Vi vill erbjuda våra kunder ett enkelt sätt att ha kontakt med oss digitalt som gör att det möjligt att få tillgång till aktuella kunduppgifter med ett klick. Vi utvecklar kundportalen med utgångspunkt i kundernas användarupplevelse och kommer att addera fler funktioner i framtiden”, säger Olli Paasio, Director Traffic, Gasum Finland. 

Kundportalen har flera användbara funktioner som exempelvis: 

  • Administrering av kunduppgifter  
  • Faktureringshistorik 
  • Administrering och beställning av Gasums GasCard 
  • Uppföljning av tankningstransaktioner och möjlighet att ladda ner uppgifterna 
  • Gaspriser för tankstationer 
  • Användaradministration 
  • Kontaktuppgifter till kundtjänst 

Bli användare av kundportalen 

Företagskunder inom Traffic får tillgång till kundportalen genom att kontakta Gasums kundtjänst. För att använda kundportalen måste man underteckna anslutnings- och användaravtalet och därefter skapas ett användarnamn till kundens kontaktperson. Vår kundtjänst hjälper till med frågor som har med kundportalen att göra. 

Ytterligare information: 

Olli Paasio, Director Traffic, Gasum Finland
tfn +358 50 392 6477, fornamn.efternamn(a)gasum.com 

Energiföretaget Gasum

är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv

Läs mer
12.04.2021

Gasum inleder testleveranser av biogas till den finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från Risavika i Norge och ytterligare en från biogasanläggningen i Åbo, Finland. Syftet med dessa leveranser är både att testa logistiken och det praktiska ombord och att demonstrera biogas som en förnybar energikälla inom sjötransporter.

Gasum påbörjar testleveranser av flytande biogas (LBG) till den finska gränsbevakningen. Leveranserna från Gasums anläggning i Risavika i Norge och biogasanläggningen i Åbo i Finland till Helsingfors kommer att visa att flytande biogas (LBG) är ett fossilfritt och 100 procent förnybart bränsle som uppfyller behoven inom sjöfartssektorn. Genom testleveranserna kommer Gasum och gränsbevakningen att säkerställa en välfungerande logistik och det praktiska i anslutning till leveranserna av sjöfartsbränsle. 

Den 1 april levererade Gasum inhemskt producerad biogas från biogasanläggningen i Åbo till Helsingfors. Nästa leverans kommer att ske inom de kommande veckorna med flytande biogas importerad från Risavika i Norge till Helsingfors via Gasums terminal i Björneborg.

"Vi är glada över att vara pionjärer inom miljövänlig sjöfartspraxis. Genom dessa testleveranser förväntar vi oss att få mer erfarenhet av användning av biogas och främja våra ansträngningar ytterligare för att nå de mål om att bli koldioxidneutrala fram till 2035 som Finland har satt upp", säger kommendör Marko Aheristo, chef för den fartygstekniska enheten inom finska gränsbevakningen.

Enligt det nuvarande regeringsprogrammet, kommer Finland att vara koldioxidneutralt 2035. Detta innebär att betydande utsläppsminskningar krävs inom transportsektorn både på land och till havs. Genom att välja biogas kan man minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent, vilket gör det till det renaste sjöfartsbränslet på marknaden. LBG är även utbytbart med flytande naturgas (LNG) vilket innebär att gaserna kan blandas och användas i samma fartyg. 

"Gasum har försett den finska gränsbevakningens LBG-drivna patrullbåt Turva med bränsle sedan fartyget togs i drift och vi är mycket glada över att fortsätta leverera LBG. Användning av biogas tillsammans med LNG inom sjöfartstransporter är ett nytt steg framåt i att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartsindustrin och vi ser fram emot att genomföra ytterligare framgångsrika tester med marin biogas inom den närmaste framtiden", säger Jacob Granqvist, Vice President på Gasum.

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Granqvist, Vice President Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Läs mer
26.03.2021

Essity börjar testa biogas för att göra tillverkningsprocessen fossilfri

Gasum gjorde den första leveransen av flytande biogas (LBG) till sin kund Essity den 22 mars. Essity, som redan är en kund inom flytande naturgas (LNG) kommer nu att testa förnybar LBG i en satsning på att göra sin verksamhet helt fossilfri. Genom att ersätta naturgas med biogas kommer Essitys tissue-produktionsanläggning i Lilla Edet att bli utsläppsfri under sin normala drift och minska sina koldioxidutsläpp till noll 

Det svenskbaserade hygien- och hälsoföretaget Essitys produktionsanläggning för tissue i Lilla Edet har som mål att bli världens första storskaliga tissue-anläggning med en produktion fri från koldioxidutsläpp. Efter ett framgångsrikt kortare test i början av 2021 kommer anläggningen i Lilla Edet att göra en längre testkörning för att ersätta flytande naturgas (LNG) med flytande biogas (LBG) som energi för produktionen av consumer tissue-produkter och produkter under varumärket Tork.

”Vi är väldigt glada över att Essity har fattat beslutet att ta steget från LNG till LBG, vilket är ett utmärkt val när man vill uppnå en fossilfri produktionsprocess. Vi strävar ständigt efter att erbjuda ett unikt och konkurrenskraftigt utbud till våra kunder inom industrin, vilket kommer att underlätta för dem i att övergå till mer hållbara energikällor”, säger Tommy Mattila, Vice President på Gasum.

”Vi utvärderar ständigt våra tillverkningsmetoder. Planeringen har pågått under en lång tid och i januari gjorde vi de första testerna, med goda resultat. Vi lanserar nu fullskaliga tester med målet att bli världens första tissue-produktionsanläggning fri från fossila koldioxidutsläpp 2021. Essity tillverkar tissue i 19 länder. Ambitionen är att dela våra erfarenheter med våra andra produktionsanläggningar och tillsammans bidra till att uppnå våra ambitiösa klimatmål. Vi vill fortsätta att överbrygga hindren för hälsa och välbefinnande genom att erbjuda innovativa och hållbara hygien- och hälsoprodukter”, säger Christian Carlsson, platschef på Edet bruk, Essity.

Fram till 2030 kommer Essity att minska växthusgasutsläppen med 25 procent inom sin energi- och elförbrukning inom företaget och för köpt el jämfört med basåret 2016. Dessa mål har godkänts av Science Based Targets Initiative sedan 2018. 

Ersätta LNG med LBG

Produktionsanläggningen i Lilla Edet har ständigt utvecklat sin tillverkningsprocess för att leva upp till Essitys höga hållbarhetsambitioner. Återvunnet papper används som råmaterial och återvunnet fiberslam och insamlat återvunnet trä används för att producera ånga i värmepannan för fast bränsle, där pappret torkas. Under normal drift genererar värmepannan för fast bränsle inga fossila koldioxidutsläpp. Ångan distribueras också via ett fjärrvärmenät till det lokala samhället för att ge värme.

I det sista tillverkningssteget används varmluftskåpor för att torka pappret. De värms upp med gasbrännare som drivs med flytande naturgas. De tester som för närvarande håller på att genomföras kommer att ersättas helt av flytande biogas. 

Flytande biogas – också känt som flytande biometan och bio-LNG – är ett fossilfritt och 100 % förnybart bränsle som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 % i ett livscykelperspektiv jämfört med fossila bränslen.

 

För mer information, kontakta:
Länkar till video från den 22 mars 2021 (Får användas fritt)

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Mattila
Vice President, Gasum
tfn +358 40 581 9247
e-post 
tommy.mattila@gasum.com
 

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv

Läs mer
;