Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Sjölin

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.sjolin@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. 

Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

 

14.08.2020

Gasfordon ger PostNord konkurrensfördel i Finland

PostNord använder biogasfordon för temperaturkontrollerade transporter i Finland. Företaget har satt upp ambitiösa miljömål och gas spelar en viktig roll i att nå dem.

PostNord använder biogasfordon för temperaturkontrollerade transporter i Finland. Företaget har satt upp ambitiösa miljömål och gas spelar en viktig roll i att nå dem. Hållbarhet är också en konkurrensfaktor för företaget.

PostNord har tillhandahållit krävande specialtransporter inom hälso- och sjukvård i Finland sedan 2019. Dessa viktiga och känsliga leveranser tas till sina destinationer i Helsingforsregionen på ett tillförlitligt sätt med gasdrivna fordon. Den moderna tekniken för temperaturkontroll i fordonen ser till att de håller en konstant temperatur oavsett väder, från värmebölja till minusgrader. PostNord introducerade främst biogasdrivna fordon i sin fordonspark av miljö- och hållbarhetsskäl.

”Miljöfrågor kommer allt oftare upp under förhandlingar med kunder, och det är någon som måste stå på allas dagordning. Klimatförändringen är på riktigt och ett allvarligt problem. Vi vill göra vår del för att se till att vi inte orsakar onödig belastning på miljön,” säger Johanna Starck, vd på PostNord, om företagets val av biogas.

PostNords kunder och anställda är intresserade av hållbarhet: logistik och transporters klimatpåverkan har på kort tid blivit ett återkommande ämne kring förhandlingsbordet.

Minska de totala utsläppen med 40 procent

PostNord har redan en lång historia av ambitiösa klimatmål. ”Vi vill vara en föregångare inom hållbar utveckling i Norden. Redan 2009 satte vi upp målet om att minska våra totala utsläpp från transporter med 40 procent fram till 2020,” säger Starck.

Många konkreta åtgärder har redan vidtagits. PostNords utsläpp per paket är nu endast hälften av vad de var för tio år sedan, men antalet levererade paket ökar. Det är därför vi behöver god praxis för att målen ska kunna nås.

Biogas rankat som nummer ett i utvärderingar

PostNords stränga mål innebär att företaget tar miljöansvar i alla steg. Alltifrån bränslen till belysning på terminalerna har utvärderats. Åtgärdernas effekter rapporteras och övervakas på den nivå som krävs enligt miljöledningscertifieringen enligt standarden ISO 1400 som PostNord har beviljats.

Det var därför logiskt att miljöpåverkan av de tillgängliga valen utvärderades noggrant när företaget bestämde sig för att köpa in fordon som var lämpliga för specialtransporter för hälso- och sjukvården. ”Biogas visade sig vara det mest miljövänliga bränslet för den här typen av leveranser,” säger Johanna Starck.

Hållbarhet viktigt även för kunderna

Biogasfordonen används för att transportera produkter för hälso- och välbefinnandeföretaget Oriola. Oriola har också märkt att kunderna är intresserade av hur hållbara transporterna är. ”Vårt mål är att minska utsläppen från transporter. Hur viktigt detta är för våra kunder inom läkemedelsindustrin är också tydligt i ljuset av den analys av intressenter inom hållbarhet som vi gjorde förra året” säger Katja Tolkki, hållbarhetschef på Oriola.

Förarna nöjda med gasdrivna fordon

Varje gasdrivet fordon körs 150–200 km per dag. Den nya energikällan har dock inte så stor inverkan på förarnas arbete. ”Våra förare har varit mycket nöjda med de gasdrivna fordonen. Den enda gången man märker en skillnad jämfört med andra fordon är när man tankar,” säger Johanna Starck.

Starck är också nöjd med nätverket av tankstationer för gas i Helsingforsregionen. Det har växt i snabb takt och det finns stationer i alla riktningar, så de gasdrivna fordonen behöver inte köra långa omvägar för att tanka.

Fler gasdrivna fordon på kommande

Norden visar på många sätt vägen för resten av världen när det gäller miljöfrågor, och PostNord är fast beslutna om att behålla en framåtblickande roll. I Sverige använder företaget många lätta, hållbara lösningar, alltifrån elbilar till stadscyklar. I Finland är gasdrivna fordon ett viktigt bidrag mot att nå miljömålen. PostNord är också beredda att öka antalet gasdrivna fordon. När man en gång har nått miljömålen är det dags att blicka mot framtiden och bestämma nästa steg.

”Miljöfrågor får allt större betydelse och vi har antagit utmaningen. Framöver kommer vi att fokusera allt mer på miljövänliga fordon och bränslen,” sammanfattar Starck.

 

For more information please contact:

Jani Arala, Senior Manager, Sales, Road Fuels, Gasum
Phone: +358 44 054 8583, firstname.surname(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

Läs mer
30.06.2020

Gasum har öppnat en ny tankstation för sjöfart i Stockholms Hamnar

I mitten av juni togs Gasums nya bunkringsstation för flytande gas i bruk. Stationen ligger i Nynäshamn i Stockholms Hamnars område. Den nya stationen erbjuder nya bunkringslösningar vilket betyder att fartyg kan bunkra miljövänligt bränsle snabbare än någonsin.

Efter ett års arbete är den nya bunkringsstationen äntligen färdig och kan erbjuda sina tjänster till befintliga och nya kunder. På stationen kan två lastbilar samtidigt bunkra snabbt och specialbyggda lastbilar bunkrar medan lastning eller lossning sker. Den nya bunkringsstationen används av Destination Gotlands två gasfartyg.

– Att bunkra bränsle från den nya stationen är ett stort steg framåt för vår verksamhet. Vi tankar snabbare och mer effektivt och kan göra det under våra normala drifttimmar. Det ger i sin tur en bättre serviceupplevelse för våra kunder, säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland.

På stationen tar bunkringen endast 45 minuter tack vare de ändamålsenliga höghastighetspumparna. Passagerare och gods lastas och lossas samtidigt. Hög precision och snabba leveranser från vår sida är ett krav för att fartygen ska kunna hålla sin ordinarie tidtabell, säger Jonas Åkermark, försäljningschef på Gasum.

Stationen ligger i Stockholms Hamnars hamnområde, väldigt nära Gasums befintliga LNG-terminal. Gasums LNG-lastbilar transporterar bränslet effektivt med bara fem kilometer från terminalen till stationen.

– Stockholms Hamnar har höga miljöambitioner och en viktig del är att stödja våra kunder i deras arbete för en hållbar och effektiv sjöfart. Fartyg som drivs av flytande naturgas (LNG) med inblandning av biogas, visar vägen för hur vi tillsammans kan minska miljöpåverkan och uppmuntra branschen att ställa om till mer hållbara drivmedel, säger Fredrik Lindstål (C), styrelseordförande i Stockholms Hamn.

Från stationen levererar Gasum både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) eller en blandning av dessa. LBG är en förnybar energikälla. Ett fartyg som blandar LBG i bränslet minskar sitt koldioxidutsläpp eftersom användning av biogas kan bidra till ett minska utsläppen med till 90 prosent.

Ytterligare information:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Ingrid Hansson, pressansvarig kommunikatör, Stockholms Hamnar
Telefon: +46 070 770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

Läs mer
17.06.2020

Ökad tillgång av energi med låga utsläpp för tung trafik i Stockholmsregionen – Gasum öppnar en gastankstation vid Arlanda mot slutet av året

Det nordiska energiföretaget Gasum öppnar en gastankstation vid Arlanda mot slutet av 2020. Stationen är Gasums första i Stockholmsregionen. Genom att öppna en tankstation som erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon, svarar Gasum på kundernas behov att utöka det existerade stationsnätet till ytterligare en strategisk knutpunkt för transport.

Gasum kommer fortsättningsvis att stärka sitt stationsnätverk i Sverige mot slutet av året genom att öppna en ny tankstation vid Arlanda, Stockholm. Vid Arlanda tankstation kommer man att kunna tanka flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tung trafik, och med detta nya öppnande har företaget ett närverk av 16 tankstationer totalt i Sverige. 

Tankstationen vid Arlanda kommer att ligga vid en central knutpunkt för transport nära Arlanda flygplats, Arlandastad och E4:an.

I Arlanda, samarbetar Gasum med Arlandastad Holding, företaget som driver Airport City Stockholm.

“Vi är mycket nöjda över att Gasum etablerar sig här, ett företag som aktivt arbetar för att nå EU:s klimatmål och väljer oss, Arlandastad som partner. Tankstationen uppmuntrar företag som är verksamma i området att investera i renare transporter, vilket går hand i hand med vår strävan,” säger Dieter Sand, VD för Arlanda Holding.

Arlandas nya tankstation tillgodoser kundernas behov

Allt eftersom företag fortsätter att söka nya klimatvänliga och kostnadseffektiva lösningar för transport och logistik, ökar också efterfrågan tydligt på olika drivmedelsalternativ. Genom öppnandet av den nya stationen i Stockholmsregionen och expansionen av stationsnätverket, tillgodoser Gasum kundernas behov.

”Gasum och deras utbyggnation av nya tankställen för biogas är en mycket viktig pusselbit i vår omställning till helt fossilfria transporter. Det är tack vare att de öppnar upp nya tankställen för biogas, så som det kommande i Norra Stockholm, som vi kunnat börja ställa om till biogaslastbilar och därigenom minska vår klimatpåverkan.” säger Carl Ceder, Logistikchef Lidl Sverige

“Tankstationen nära flygplatsen i Arlanda är en efterlängtad utökning till vårt nuvarande nätverk. Flera av våra kunder kommer nu kunna expandera sina satsningar på gasdrivna fordon, där Lidl är ett bra exempel. Intresset för hållbara transportlösningar är fortsatt mycket starkt. Flytande gas är ett bränsle som erbjuder både hållbarhet och konkurrenskraft,” säger Mikael Antonsson, Transportchef hos Gasum i Sverige.

LNG (flytande naturgas) och LBG (Flytande biogas) blir allt mer populära som bränslealternativ för tung trafik i de nordiska länderna. I Sverige, till exempel, är det mer än 200 LNG lastbilar på vägarna. I takt med att antalet tunga fordon som drivs på gas blir fler i framtiden, expanderar Gasum sitt nätverk av tankstationer för att erbjuda bästa möjliga service för sina kunder.

 

Foto: Arlandastad Holding
I foto från vänster: 

Christer Wikström, Affärsutvecklare Arlandastad Holding, Dieter Sand, VD Arlandastad Holding, Patrik Hedh, Application manager Gasum, Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden Gasum


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

Läs mer