Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Sjölin

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.sjolin@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. 

Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Germany. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

 

16.09.2020

Gasum signerar avtal med Celsa Armeringsstål AS om LNG-leveranser och en ny terminal

Gasum har signerat ett avtal med Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana i Norge. Avtalet innefattar både leveranser av LNG (flytande naturgas) och en ny kundterminal som byggs i Mo Industrial Park. Celsa Armeringsstål AS är den ledande tillverkaren av armeringsstål i Norden. Bolaget tillverkar stål av skrot och återvinner därmed ungefär 700 000 ton skrot varje år.

Den ledande nordiska ståltillverkaren Celsa Armeringsstål har gjort stora hållbarhetsinvesteringar under de senaste åren. Övergången till LNG (flytande naturgas) kommer att bidra till bolagets mål att minska koldioxidutsläppen.

”Vårt mål är att minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2030 och till 2050 har vi som mål att vara helt koldioxidneutrala. Vårt avtal med Gasum är ett strategiskt steg mot våra kortsiktiga hållbarhetsmål, utan att kompromissa med vår kostnadseffektivitet. Vi är stolta över och ser fram emot att inleda ett partnerskap med en pionjär inom industrin som Gasum”, säger Carles Rovira, VD på Celsa Armeringsstål AS.

Celsa Armeringsstål använder årligen cirka 500 GWh energi. En övergång till LNG kommer att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 35 procent, vilket gör det till en av de viktigaste klimatåtgärderna i Mo i Rana-regionen. Den LNG som levereras av Gasum kommer att användas i Celsas stålverk och valsverk.

Genom att använda LNG som bränsle minskar luftföroreningarna och koldioxidutsläppen betydligt jämfört med olika oljeprodukter och kol. Övergången från olja till LNG eliminerar helt utsläppen av svaveloxider och partiklar, samt minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 85 procent.

LNG levereras till Mo i Rana från Torneå

Terminalen i Mo Industrial Park kommer att vara klar för drift den 1 juli 2021.

”Att se den här investeringen bli verklighet är naturligtvis goda nyheter för oss. Vidare ger den nya terminalen oss en möjlighet att få kontakt med andra potentiella kunder i regionen som är intresserade av att minska sina utsläpp genom att välja LNG”, säger Halvar Rommetvedt, Sales Manager på Gasum.

LNG levereras till Mo i Rana via tankbil från Gasums terminal i Torneå i norra Finland. Terminalen i Torneå är den största LNG-terminalen i Norden. Den ligger på gränsen till Sverige, vilket gör att det enkelt går att leverera LNG till Gasums kunder i Finland, Sverige och Norge.

För mer information kontakta:

Tommy Mattila, försäljningschef, Industri
Telefon: +35 840 581 9247, e-post: tommy.mattila@gasum.com

Eirik Bjørkmo, inköpschef, CELSA Nordic
Telefon: +47 900 82 421, e-post eirik.bjorkmo@celsanordic.com

Energibolaget Gasum är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Gasum erbjuder renare experttjänster inom energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion (CHP) samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

Läs mer
03.09.2020

Gasum expanderar den nordiska gasinfrastrukturen - binder samman Nordens största hamn med en ny tankstation för tunga transporter

Den nordiska gasinfrastrukturen expanderar i Sverige i och med att Gasum öppnar en ny tankstation i Tuve i Göteborg. På den nya stationen kan tunga fordon tanka flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG), bränslen som ger låga utsläpp. Tankstationen, som utvecklats i samarbete med Volvo, är ett bidrag till övergången till renare energikällor inom vägtransportsektorn.

Energibolaget Gasum öppnar en ny tankstation i Tuve i Göteborg. Den nya stationen ligger i ett stort nav för tunga transporter nära Volvos lastbilsfabrik och i närheten av Göteborgs hamn. Invigningen av den nya tankstationen kommer att ske online den 3 september, med Martin Lundstedt, vd och koncernchef för AB Volvo, och Johanna Lamminen, vd för Gasum, som talare.

“Landlogistik har en viktig roll i att minska utsläppen. Gas är erkänt inom transportsektorn som ett kostnadseffektivt bränsle som ger låga utsläpp, och vår strävan är att snabbt tillgängliggöra på den nordiska marknaden. Det nordiska gasekosystemet utvecklas snabbt. Vi investerar i ett nätverket av tankstationer liksom i hela värdekedjan för gas och produktion av biogas. Alla dessa behövs för att säkra en tillförlitlig försörjning och tillgång på gas för att möta efterfrågan på marknaden”, säger Johanna Lamminen, vd på Gasum.

Gas håller snabbt på att bli ett föredraget bränsle inom transportsektorn globalt. LNG-fartyg håller på att bli förstahandsvalet inom sjöfarten och åtskilliga länder ger incitament till övergången från diesel till gas inom vägtransportsektorn. Därför ökar efterfrågan på ett omfattande tankstationsnätverk stadigt. Stationen i Tuve är en del av Gasums nordiska nätverk av tankstationer och har byggts i partnerskap med Volvo, som utvecklar och tillverkar LNG-lastbilar.

”Idag är lastbilar som går på flytande gas det mest kommersiellt hållbara alternativet till vanlig diesel för tunga  transporter i Europa. I och med det växande gasnätet i Norden är det nu möjligt för många av våra kunder att övergå till mer hållbara logistiklösningar med våra lastbilar som går på flytande gas. Inom vår egen verksamhet kan vi transportera Volvo-lastbilar från Umeå till Tuve i en hållbar logistikkedja, där biogas är en viktigt komponent”, förklarar Martin Lundstedt, vd och koncernchef på AB Volvo.

Tankstationen, som ligger nära Göteborgs hamn, skapar ytterligare möjligheter för tunga transporter som kör från hamnen att övergå till renare energi. Idag finns det redan över 170 LNG-lastbilar i drift i Sverige och antalet ökar snabbt i takt med att tankstationsnätverket och olika incitament för bränslelösningar som ger låga utsläpp ökar.

”Vi är glada över att samarbeta med ett branschledande bolag som Volvo Lastvagnar i att utveckla den nya stationen i Tuve. Den nya stationen ligger nära Nordens största hamn där stora mängder import- och exporttrafik passerar varje dag. Nu kan vi erbjuda logistikbolagen som är verksamma i Göteborgs hamn ett enkelt sätt att minska utsläppen, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Gasum i Sverige.

Klimatmål driver efterfrågan på bränslen som ger låga utsläpp

Övergången till renare energi accelererar i och med att Sverige aktivt verkar för nationella och EU:s klimatmål. Enligt nya EU-bestämmelser måste koldioxidutsläppen för nya tunga fordon vara 15 procent lägre 2025 än 2019. Framåt måste utsläppen 2030 vara minst 30 procent lägre, vilket gör LNG och LBG till mycket attraktiva bränslelösningar för logistikföretag.

”Att använda renare bränslelösningar är en viktig del av Sandahls miljöstrategiska arbete. De nya tankstationerna är viktiga eftersom de gör att vi kan minska våra utsläpp och uppfylla kundernas krav på logistikkedjor med låga utsläpp. Jag är glad över att vi kan använda lastbilar som drivs med LBG,” säger Johan Ebefors, vd på Sandahls Goods and Parcel.

Att övergå till gas är en konkurrenskraftig lösning för omedelbar minskning av växthusgasutsläppen. Genom användning av LNG kan koldioxidutsläppen minskas med cirka 20 procent jämfört med konventionell diesel och med LBG är minskningen så mycket som 90 procent.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Germany. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

Läs mer
01.09.2020

Bekämpning av coronaviruset (COVID-19) på Gasum

Energibolaget Gasum följer fortlöpande coronavirusepidemin (COVID-19) och uppdaterar beredskapsplanerna för undantags- och nödsituationer och våra anvisningar för personal och leverantörer.  Vår personals och våra samarbetspartners säkerhet är högsta prioritet för oss. Gasum gör allt för att trygga anskaffningen och distibutionen av gas samt en säker logistik.

Gasum är en del av samhällskritiska funktioner, som exempelvis underhålls-, återvinnings- och avfallstjänster samt i distribution av bränsle till land- och sjötrafiken. För att trygga dessa funktioner i samhället under epidemin har man upprättat beredskapsplaner för dem, i synnerhet för produktion, inköp och logistik.

Vårt bolag för en öppen dialog med leverantörer och personal för att trygga kontinuiteten i alla våra verksamheter. Gasums coronaarbetsgrupp följer utvecklingen av epidemin och myndigheternas anvisningar samt delar information och bästa praxis i bolaget. Vi förebygger smitta genom att följa strikta anvisningar i organiseringen av arbetet, minimering av fysisk kontakt, god handhygien och städning.

Om du har ytterligare frågor, kontakta försäljningsavdelningen eller någon annan av dina kontaktpersoner på Gasum.

Ytterligare information:

Växel, Gasum Group
Finland: +358 20 4471
Sverige: +46 13 46 50885
Norge: +47 52 97 9200 

Kundtjänst, Gasum Group
Finland: +358 800 122 722, customerservice@gasum.com
Sverige: +46 20 20 2000, kundservice@gasum.com
Norge: +47 52 97 9200, kundeservice@gasum.com

Läs mer