Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Klintegården

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.klintegarden@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. 

Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Gasum ägs av finska staten.

 

17.05.2021

Det nordiska nätverket av tankstationer integreras med centraleuropeiskt nätverk – DKV-kort tas emot på Gasums stationer

Gasums stationsnätverk för gas blir mer tillgängligt för centraleuropeiska kunder, vilket möjliggör gränsöverskridande korridorer för gaslastbilar. Nu blir det möjligt att betala med DKV-kort på Gasums tankstationer i Finland och Sverige.

Gasum och DKV har kommit överens om ett samarbete som möjliggör betalning vid LNG- och CNG-tankstationer med DKV-kort i Finland och Sverige. Därmed tas DKV-kort emot på omkring 168 LNG- och 1 788 CNG-tankstationer över hela Europa.

Som svar på den ökande efterfrågan av renare bränslen för vägtransporter till ett överkomligt pris, består Gasums expanderande nordiska nätverk för närvarande av omkring 100 tankstationer för gas – inklusive LNG-stationer för tunga fordon – i Finland, Sverige och Norge. Flera tusen LNG-drivna lastbilar är redan i drift i Europa, och antalet förväntas öka stadigt.

”Vi är glada över att erbjuda ytterligare flexibilitet och alternativ för en stor aktör i Centraleuropa genom att ta emot DKV-kort på Gasums tankstationer. Det här är en del av utvecklingen av marknaden för gasdrivna fordon och främjar vårt mål att koppla samman de nordiska och centraleuropeiska marknaderna och möjliggöra logistik med låga utsläpp för internationella aktörer i Norden,” säger Juho Kurra, Business Development Manager, Traffic, på Gasum.

”Vi är glada över att vara det första varumärkesoberoende kortföretaget som godtas av GASUM i Finland och Sverige, eftersom det är helt i linje med DKV:s mål att ta ledningen inom gröna lösningar”, säger Timo Wagner, Supplier Country Manager på DKV.

Den 17 maj 2021 kommer DKV-kort att tas emot på alla Gasums tankstationer för LNG och CNG-tankstationer i Finland och Sverige. Placeringen av stationerna i respektive land finns på företagens webbplatser.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Jukka Metsälä, vice president, Traffic, Gasum
Telefon: +358 40 5633 756, firstname.lastname(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv

Läs mer
27.04.2021

Gasum öppnar biogasanläggningen i Nymölla, den första i Sverige som producerar flytande biogas av processvatten från Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla

En banbrytande biogasanläggning i Nymölla, Sverige, är resultatet av ett partnerskap mellan energibolaget Gasum och leverantören av förnybara material Stora Enso. Genom att omvandla processvatten från Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla till flytande biogas (LBG) kommer anläggningen att producera förnybart bränsle för vägtransporter, industrin och sjöfartssektorn. Det här samarbetet inom cirkulär ekonomi är det första i sitt slag i Sverige. Anläggningen, som har byggts och drivs av Gasum, kommer att öppnas den 27 april 2021, och på invigningen kommer Sveriges miljö- och klimatminister och vice statsminister Per Bolund att delta.

Planerna inleddes 2018 när de två företagen undertecknade ett avtal om att tillåta Gasum att bygga en biogasanläggning bredvid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla i södra Sverige. Processvattnet som genererades i brukets produktionsprocess kommer att hanteras på den nya anläggningen för att utvinna det organiska materialet, som sedan omvandlas till biogas och som senare kondenseras. Biogas är ett förnybart bränsle som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionella fossila bränslen som exempelvis diesel, när det används av segmentet tunga transporter. 

Tre år senare är anläggningen officiellt redo att öppnas, den 27 april 2021. Se invigningen här kl 14.00-15.30 

”Drivkraften bakom detta banbrytande projekt var det gemensamma intresset att minska utsläppen av koldioxid och skapa någonting värdefullt av avfall. Resultatet är en anläggning som kan producera 75–80 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för upp till 200 lastbilar. Efterfrågan på renare bränslen och transporter är enorm – byggandet och invigningen av anläggningen kommer att göra det möjligt för biogas att uppnå den industriella skala som krävs för uppfylla behoven inom sjöfarten, tunga transporter och andra industriella aktörer som vill minska sitt koldioxidavtryck” säger Johanna Lamminen, VD på Gasum.

”Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i vår verksamhet. Det här projektet är ett bra exempel på hur vi kan uppnå dessa mål och bistå våra kunder med att möta sina hållbarhetsmål med hjälp av våra produkter. Vi är alltid på jakt efter de mest innovativa och hållbara lösningarna, vilket förutsätter att vi samarbetar med likasinnade bolag såsom Gasum. Vi har arbetat med det här projektet i tre år och är glada över att se anläggningen öppnas officiellt", säger Kati ter Horst, Executive Vice President på Stora Enso Paper

Den totala investeringen i Nymölla uppgår till nästan 320 miljoner kronor, och Gasum investerar 270 miljoner kronor i projektet, Stora Enso 50 miljoner kronor och ytterligare 121,5 miljoner kronor i form av ett bidrag från Naturvårdsverket, via ”Klimatklivet”. Klimatklivet är ett initiativ för stöd till lokala och regionala innovationer för att minska utsläppen av koldioxid.

På den digitala invigningsceremonin för biogasanläggningen i Nymölla kommer Sveriges miljö- och klimatminister och vice statsminister Per Bolund att närvara, och prata om vikten av den cirkulära ekonomin.

Öppnandet av biogasanläggningen bidrar till att produktionen av biogas (LBG) i Sverige når industriell skala. Produktionsökningen behövs inom många sektorer där det för närvarande finns en efterfrågan på bränslen som kan minska koldioxidutsläppen, såsom tunga transporter, sjöfarten och industrin. Samriskprojektet i Nymölla är ett bra exempel på hur olika industrier och sektorer kan samarbeta för att minska utsläppen som helhet.

Om produktionen av biogas av processvatten från pappersbruket

Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla producerar 340 000 ton massa och 485 000 träfritt kontorspapper varje år. Gasums biogasanläggning ligger i samma område som pappersbruket och är kopplat till pappersbrukets befintliga avloppssystem.

Det mottagna processvattnet behandlas i en anaerob reaktor där det organiska innehållet omvandlas till metan – biogas. De anaerobt behandlade processvattnet, som nu innehåller 50–60 procent mindre organiska ämnen, leds tillbaka till pappersbrukets befintliga aeroba avloppsreningsverk. Den producerade biogasen uppgraderas och kondenseras. I kondenseringsprocessen kyls biogasen ner till -162 grader Celsius när den går in i vätskefasen.  Den flytande biogasen lagras i stora förvaringstankar innan den hämtas upp och transporteras av Gasums lastbilar till bland annat tankstationer över hela landet.

För ytterligare information, kontakta:

Johanna Lamminen, Chief Executive Officer, Gasum Oy
(Nathalie Vaittinen, ledningsassistant,
Telefon +358 40 352 5281, nathalie.vaittinen@gasum.com)

Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum
Telefon +358 40 546 4186, johan.gron@gasum.com

Olga Väisänen, Vice President, Communications and Sustainability, Gasum Oy
Telefon +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv

Läs mer
26.04.2021

Gasum gör sig redo för att skala upp biogasproduktionen i södra Sverige

Klimatklivet har beviljat Gasum stöd för att bygga två nya biogasanläggningar i Skåne. De två nya anläggningarna är tänkta att matas med lokala råmaterial från regionen. Anläggningarna skulle öka mängden biogas som produceras i Skåne med 50 procent. 

Klimatklivet har beviljat stöd till energibolaget Gasum för att bygga två nya biogasanläggningar i Skåne. Klimatklivet är Naturvårdsverkets stödprogram för delfinansiering av lokala projekt med målet att minska koldioxidutsläppen.

Anläggningarna planeras ha en kapacitet att producera 120 GWh biogas per år. Idag uppgår biogasproduktionen i Skåne till 416 GWh och de planerade anläggningarna skulle därför bidra till att öka produktionen med 50 procent i regionen. 

Samarbetet mellan Gasum och de lokala jordbrukarna i Skåne är ryggraden i projektet

Gasum skulle bygga och sedan driva de två anläggningarna tillsammans med det kooperativa jordbruksföretaget Biogas Sydöstra Skåne AB (BSSAB), som skulle tillhandahålla det lokala råmaterialet för att producera biogasen. BSSAB undersökte biogasproduktionen i Skåne för nästan tio år sedan, men i och med att Gasum har tagit initiativet för och skala upp projektet når biogasproduktionen i området nya höjder. Råmaterialet skulle främst bestå av lokalt anskaffad gödsel och andra restprodukter från jordbruket, vilket skapar ett bränsle som kan användas för att bekämpa utsläpp och klimatförändringar även i andra delar av Sverige.

”Vi är mycket glada över dessa planer. Både det viktiga bidraget från Klimatklivet och det nära samarbetet med Biogas Sydöstra Skåne AB är centralt för att utöka produktionen av biogas i stor skala. Att öka tillgången på biogas och göra det mer lättillgängligt är viktigt för klimatet. Biogas är en produkt av den cirkulära ekonomin när den är som bäst och möjliggörs genom samarbete och en vilja att åstadkomma en varaktig förändring”, säger Erik Woode, Director Project Development & Execution, Gasum.

De två orterna som är kandidater för byggandet av anläggningarna är Sjöbo och Tomelilla. Eftersom hälften av alla livsmedel i Sverige produceras i Skåne får man också tillförlitliga leveranser av biprodukter från jordbruket som exempelvis gödsel, som kan användas som en del av den cirkulära ekonomin. 

När det används som bränsle kan biogas baserad på gödsel som råmaterial minska ett fordons koldioxidutsläpp med över 100 % jämfört med fossila bränslen som används på marknaden idag. Genom att öka produktionen av biogas i Sverige till industriell skala kan leveranserna hålla jämna steg med efterfrågan från företag som är ute efter en bränslelösning som kraftigt minskar deras koldioxidavtryck.

Mer information:

Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum Sweden
tel. +46 13 991 96 63
e-post. 
erik.woode@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.

Läs mer