Henning Singelsö Gasum

Henning Singelsö

Regional Sales and Balancing Manager
Industri & Kollektivtrafik
tel. +46 761 452166
henning.singelso@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Renare kollektivtrafik med gas

Share:

Gasdrivna bussar i kollektivtrafiken är vanligt i många kommuner och regioner i Sverige. Att investera i gasdriven stads- och regiontrafik är en miljösatsning som innebär lägre utsläpp av växthusgaser i städer och på landsbygd.

Kommuner och regioner som växlar från diesel till biogas eller naturgas i kollektivtrafiken minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar som är skadliga för människor och miljön. Idag drivs över 15 procent av alla bussar i Sverige på gas.

Gasen är en trygg drivmedelsförsörjning

Gasum anskaffar gasen från många olika källor och äger hela värdekedjan av gasen från tillverkning till distribution och försäljning. Det innebär att Gasum kan erbjuda en prisstabil produkt som alltid är leveranssäker och tillgänglig.

Biogasen är ett helt förnybart bränsle. Idag är den bussdrivna kollektivtrafiken den främsta användaren av biogas i Sverige.

Investeringar som möter efterfrågan på gas

Gasum är en av nordens största producenter av biogas och investerar i en expansion av produktionen samt nya anläggningar för att möta efterfrågan på gas. Investeringarna innebär även nya möjligheter att förvätska gasen till flytande form. Gasen är helt enkelt nedkyld och blir flytande till formen vilket möjliggör effektiv distribution och lagring av stora volymer gas.

Nya gasbussdepåer kan lokaliseras där det är lämpligt utifrån kollektivtrafikens behov. Ett alternativ till de depåer som idag kräver anslutning till gasledning, är att istället försörjas med flytande naturgas (LNG) eller flytande biogas (LBG).

Intresserad av gas för kollektivtrafiken?

Gasum erbjuder konkurrenskraftig prissättning på det renaste närproducerade drivmedlet för bussar. Kontakta oss om du är intresserad av mer information.