Energy Market Services utbud: 

 • Långtidstjänster:

  • Riskhantering inom portföljförvaltning på energimarknaden

  • Tjänster för marknadsinformation och analys av energimarknaden

  • Mäklar- och handelstjänster

  • Rapporteringstjänster, inklusive lagstadgad rapportering

 • Korttidstjänster:

  • Hantering av balansräkning och avvecklingstjänster

  • Tjänster för marknadsoptimering

  • Kontrollrumstjänster dygnet runt

Gasum Energy Market Services tillhandahåller fysiska marknadstjänster till kunderna. Portföljförvaltningsföretaget Gasum Portfolio Services tillhandahåller rådgivnings- och konsulttjänster till kunder enligt lagen om investeringstjänster. Gasums Trading-enhet säljer hedgeprodukter och fysiska produkter som el och gas till kunderna.

Tea-Kiukas

Tea Kiukas

Head of Energy Market Services & Gasum Portfolio Services
tel. +358 40 588 8595
tea.kiukas@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

22.11.2021

Expertis för kort- och långsiktiga energibehov –försäljning, inköp och produktion

De stora pågående förändringar på energimarknaden kan tyckas komplexa. Hur kan energibehovet hanteras på ett hållbart och så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Gasum Energy Market Services tillhandahåller expertis inom elförsäljning, inköp och produktion genom hela kedjan.

Gasum erbjuder sina kunder energimarknadstjänster, så att försäljning, anskaffning och produktion av energi ska bli hållbart, enkelt och kostnadseffektivt för kunderna. Gasum Energy Market Services tillgångar innefattar bred och långtgående kompetens och erfarenhet. En stor kundbas med föränderliga behov på energimarknaden gör att Gasums energimarknadsexperter alltid är uppdaterade.

”Produkter och tjänster går hand i hand, oavsett om det handlar om gas, el eller ursprungsgarantier. Du måste kunna handla med en produkt. Det är denna expertis som våra kunder köper av oss. Marknaderna, både på el- och gassidan, innefattar många detaljer, olika möjligheter att hantera risker, optimera eller eventuellt spara in på kostnader – det är här vi hjälper våra kunder”, säger Tea Kiukas, Head of Energy Market Services på Gasum.

”Vi har också gedigen expertis inom rapportering. Ibland kan begrepp verka komplexa, men rapportering bidrar till att tydliggöra dem för kunderna månadsvis eller till och med för en specifik plats. Vi är verksamma på flera olika marknader med gas, el, utsläppsrätter och ursprungsgarantier. Vi erbjuder en mycket omfattande service- och produktportfölj”, sammanfattar Tea.

Många års erfarenhet av energimarknaderna möjliggör ett brett utbud av tjänster

Gasum Energy Market Services kompetens bygger på mycket lång erfarenhet. Verksamheten har utvecklats kontinuerligt och företaget siktar nu på nya marknadsområden.

”Eftersom gasmarknaden är relativt ny, är tjänster relaterade till gas ett utvecklings- och tillväxtområde. Sverige är ett av våra mål för utveckling, men vi riktar också våra blickar mot andra marknadsområden”, tillägger Tea.

Hållbarhet driver diskussionerna

Koldioxidneutralitet och elektrifiering är viktiga trender som delvis är sammankopplade. Elförbrukningen kommer att öka när bränsleförbrukningen minskar. Enligt Tea är det tydligt att kunderna visar ett starkt intresse för hållbarhetsfrågor.

”Strävan efter koldioxidneutralitet tas kontinuerligt upp i diskussioner med våra kunder. När företag tar steg mot koldioxidneutralitet är energiförbrukning och produktion i allmänhet de första målen som lätt kan verifieras där de kan vidta enkla åtgärder för att minska sitt eget koldioxidavtryck”, säger Tea.

Tea påpekar också att även om elektrifiering kan låta enkelt blir det mer utmanande när vi går in på elmarknaden, eftersom varje timmes produktion måste motsvara förbrukningen och helst till ett relativt rimligt pris. Det innebär att flexibilitet i efterfrågan och överföring kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden.

”Elmarknaden genomgår en omvandling när det gäller produktionsmetoderna. Tidigare använde man betydligt mindre vindkraft än i dag och det var möjligt att balansera situationen med el som producerats i koleldade kondenskraftverk. I praktiken har man i dag helt fasat ut produktionen av el som producerats i kondenskraftverk, medan användningen av vindkraft ökar. Vindkraft produceras när det är blåsigt väder. Det kräver överföring och överföringskapacitet mellan olika områden för att jämna ut obalanser i produktion och förbrukning samt för att ge flexibilitet. Eftersom produktionsflexibiliteten är mindre i dag kommer flexibilitet i den kortsiktiga efterfrågan att vara av stor betydelse”, säger Tea.

Energy Market Services erbjuder riskhantering och förutsägbarhet för kunder på en föränderlig marknad

Förutom hållbarhetsfrågor är riskhantering och marknadsförändringar också några av de saker som Energy Market Services hjälper kunderna med.

”Vi ger omfattande konsultationer om utvecklingen av våra kunders riskpolicy och implementerar riskhantering i olika portföljmodeller. Outsourcing är också något som vi ofta får frågor om. Vi är ett kostnadseffektivt alternativ när en kund behöver en kontrollrumstjänst dygnet runt till exempel”, säger Tea.

Energy Market Services stödjer kunderna särskilt i situationer på energimarknaden där kunden varken har resurser eller erfarenhet av till exempel optimering. Enligt Tea har kunden ibland inte nödvändigtvis lagt märke till förbättringar som kan göras för att effektivisera de dagliga processerna.

” Vi hjälper våra kunder med alla behov som rör energimarknaden, oavsett om det gäller riskhantering eller optimering”, sammanfattar Tea.

Läs liknande artiklar
Content image
ARTIKEL

En komplex värld av energistrategier

I dagens snabbrörliga omvärld har det blivit alltmer riskabelt att enbart förlita sig på en enda energikälla. Energidiversifiering växer fram som en...

Läs mer
Content image
ARTIKEL

Därför är det logiskt att göra förnybar metan från grön vätgas

Mycket av biogasens traditionella produktionsmöjligheter är fortfarande outnyttjade, men en ännu större potential ligger i förnybar syntetisk metan, eller...

Läs mer
Content image
ARTIKEL

Gasum har åtagit sig att minimera metanutsläppen från sin verksamhet

Gasum använder flera tekniker och metoder för att upptäcka metanutsläpp i sin verksamhet. Specialdesignade infraröda kameror och fordon samt drönare som...

Läs mer