Kontaktuppgifter

Anneli Ahlström
Produktionschef
+46 13 991 9660

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Gasums biogasanläggningar i Sverige

Share:

Gasums biogasanläggningar utgör ett riksomfattande nätverk. Vi producerar biogas främst av restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Vi tillverkar även ekologisk gödsel till lantbruk.

Här hittar du mer information om:

Kontaktinformation till biogasanläggningar