Kontaktuppgifter

Anneli Ahlström
Produktionschef
013 991 96 60

Gasums biogasanläggningar i Sverige

Share:

Gasums biogasanläggningar utgör ett riksomfattande nätverk. Vi producerar biogas främst av restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Vi tillverkar även ekologisk gödsel till lantbruk.

Här hittar du mer information om:

Kontaktinformation till biogasanläggningar